Chẩn đoán

 Phương pháp chẩn đoán.
 Có ít nhất 3 phương pháp thu thập thông tin về trẻ
1 Kiểm tra trực tiếp: là việc sử dụng các thủ tục hay kỹ thuật nhằm
lượng hóa một cấu trúc, một thuộc tính hay phẩm chất. Trong kiểm tra trực
tiếp người ta thường sử dụng các trắc nghiệm tâm lý (test), các thang đo, các
bảng liệt kê, các bảng hỏi.
2 Quan sát tự nhiên là quá trình ghi lại một cách có hệ thống và có kế
hoạch các hành vi khi nó xuất hiện trong các hoàn cảnh tự nhiên khác nhau.
3 Phỏng vấn / đặt câu hỏi là quá trình thu thập thông tin thông qua
việc đưa ra các câu hỏi cho cha mẹ và các thành viên khác.
Quy trình chẩn đoán
 Sự quan tâm của cha mẹ, các thầy cô giáo trong việc chăm sóc dạy dỗ
hàng ngày cho chúng ta nhiều thông tin về đứa trẻ. Tuy nhiên, hầu hết các
trường hợp khi được giới thiệu đến hệ thống giáo dục đặc biệt cho trẻ khuyết
tật (chậm phát triển trí tuệ) thì đã có rất nhiều triệu chứng được biểu hiện ở
trẻ.
 Cha mẹ hay các bác sĩ nhận thấy trẻ không đạt được các mốc phát
triển phù hợp với độ tuổi.
 Giáo viên ở lớp mẫu giáo phát hiện thấy trẻ không tiếp thu được bằng
các bạn cùng lứa, gặp khó khăn trong việc ghi nhớ và khái quát kĩ năng đã
học và có nhiều hạn chế về hành vi thích ứng.
 Giáo viên tiểu học nhận thấy trẻ gặp khó khăn trong quá trình học tập
như đọc kém, viết kém, làm toán chậm và sai nhiều, khi ở trên lớp thường
hay có những hành vi bất thường.
 Cũng có khi trẻ được giới thiệu đến hệ thống giáo dục đặc biệt cho trẻ
chậm phát triển trí tuệ bằng những kết quả đánh giá và chẩn đoán chính xác.
Trong trường hợp này chỉ cần kiểm tra lại các thông tin để đưa ra những
quyết định về việc lựa chọn các dịch vụ giáo dục đặc biệt hay môi trường
đánh giá hòa nhập. Tuy nhiên cũng có thể gặp tình huống là các thông tin rõ
ràng và cụ thể mà mình cần lại không có, vì vậy nhà trường lại là nơi phải
đưa ra quyết định chẩn đoán thích hợp.
 Qui trình chẩn đoán toàn diện bao gồm các bước sau:
c- Mô tả lý do và mục đích đánh giá. 
- 45 -
 Khi nhà trường tiến hành chẩn đoán, cần phải xác định rõ xem vì lý do
gì và vì mục đích gì? Đánh giá là để trả lời những câu hỏi nào?
 - Vấn đề đầu tiên cần trả lời là trẻ có thể được chẩn đoán là chậm phát
triển trí tuệ hay không, nguyên nhân là gì? Những điểm mạnh và nhu cầu
đặc biệt của trẻ.
 - Vấn đề thứ 2 là khi trẻ đã đến tuổi đi học, thì được chấp nhận vào
trong trường chuyên biệt, lớp hội nhập hay môi trường giáo dục hòa nhập thì
cần thêm thông tin để hướng dẫn về việc xếp nhóm học tập và nội dung kế
hoạch giáo dục cá nhân.
 Lý do và mục đích đánh giá sẽ quyết định tới việc lựa chọn các công
cụ đánh giá, khuynh hướng tìm kiếm và xử lý thông tin. Nếu được yêucầu
chẩn đoán xem trẻ có bị chậm phát triển hay không và chậm phát triển trí tuệ
đến mức độ nào thì nhà tâm lý sẽ lựa chọn trắc nghiệm trí tuệ và thang đo
hành vi thích ứng (theo tiêu chí chẩn đoán do DSM – IV đưa ra), nếu được
yêu cầu chẩn đoán xem trẻ có bị tự kỉ hay không và tự kỉ đến mức độ nào
nhà tâm lý phải sử dụng bảng chẩn đoán tự kỉ và thang đánh giá mức độ tự
kỉ (CARS)…. 

Đối tác liên kết giáo dục đặc biệt tại Việt Nam và trên thế giới

ĐẶT LỊCH HẸN TRUNG TÂM

Vui lòng để lại thông tin bên dưới để nhận tư vấn đặt lịch trung tâm