Dịch vụ

SÀNG LỌC

Bạn sẽ được các tiến sỹ giáo dục học, khoa giáo dục đặc biệt đánh giá

CHẨN ĐOÁN

Bạn sẽ được các tiến sỹ giáo dục học, khoa giáo dục đặc biệt đánh giá

TƯ VẤN - ĐÁNH GIÁ

Bạn sẽ được các tiến sỹ giáo dục học, khoa giáo dục đặc biệt đánh giá

CAN THIỆP SỚM

Bạn sẽ được các tiến sỹ giáo dục học, khoa giáo dục đặc biệt đánh giá

GIÁO DỤC CHUYÊN BIỆT

Bạn sẽ được các tiến sỹ giáo dục học, khoa giáo dục đặc biệt đánh giá

HỖ TRỢ GIÁO DỤC HÒA NHẬP

Bạn sẽ được các tiến sỹ giáo dục học, khoa giáo dục đặc biệt đánh giá

Đối tác liên kết giáo dục đặc biệt tại Việt Nam và trên thế giới

ĐẶT LỊCH HẸN TRUNG TÂM

Vui lòng để lại thông tin bên dưới để nhận tư vấn đặt lịch trung tâm