Dịch vụ

SÀNG LỌC

Bạn sẽ được các tiến sỹ giáo dục học, khoa giáo dục đặc biệt đánh giá

CHẨN ĐOÁN

Bạn sẽ được các tiến sỹ giáo dục học, khoa giáo dục đặc biệt đánh giá

TƯ VẤN - ĐÁNH GIÁ

Bạn sẽ được các tiến sỹ giáo dục học, khoa giáo dục đặc biệt đánh giá

CAN THIỆP SỚM

Bạn sẽ được các tiến sỹ giáo dục học, khoa giáo dục đặc biệt đánh giá

GIÁO DỤC CHUYÊN BIỆT

Bạn sẽ được các tiến sỹ giáo dục học, khoa giáo dục đặc biệt đánh giá

HỖ TRỢ GIÁO DỤC HÒA NHẬP

Bạn sẽ được các tiến sỹ giáo dục học, khoa giáo dục đặc biệt đánh giá