08 tháng 04/2021 Nghiên cứu giáo dục đặc biệt

Tóm tắt kết quả nhiệm vụ nghiên cứu Phát triển bài tập bổ trợ môn Toán và môn Tiếng Việt thuộc chương trình giáo dục phổ thông mới cho học sinh khuyết tật trí tuệ học lớp 1 hòa nhập

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học về bài tập bổ trợ nói chung và bài tập bổ trợ cho môn Toán và môn tiếng Việt thuộc chương trình giáo dục phổ thông mới cho học sinh khuyết tật trí tuệ (KTTT) học lớp 1 học hoà nhập làm căn cứ để phát triển nguồn học liệu, bài tập bổ trợ phong phú, hữu ích cho nhóm học sinh này tham gia học hoà nhập hiệu quả.

04 tháng 06/2021 Nghiên cứu giáo dục đặc biệt

Thông tin luận án "Giáo dục kĩ năng học đường cho trẻ tự kỉ chuẩn bị vào lớp 1" của tác giả Mai Thị Phương

Mục tiêu của luận án "Giáo dục kĩ năng học đường cho trẻ tự kỉ chuẩn bị vào lớp 1" là đề xuất các biện pháp giáo dục kĩ năng học đường nhằm giúp trẻ tự kỉ vào học hòa nhập lớp 1 hiệu quả hơn.

30 tháng 05/2021 Nghiên cứu giáo dục đặc biệt

Bảo vệ Thuyết minh nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp Bộ đặt hàng của Bộ Giáo dục & Đào tạo năm 2022

Ngày 27 tháng 5 năm 2021, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ đặt hàng của Bộ GD&ĐT năm 2022. Trong đó, Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia chủ trì nhiệm vụ "Nghiên cứu luận cứ khoa học và thực tiễn về tổ chức, hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật".

25 tháng 05/2021 Nghiên cứu giáo dục đặc biệt

Thông tin luận án "Dạy tập làm văn cho học sinh lớp bốn khó khăn về viết học hòa nhập" của tác giả Nguyễn Thị Lan Anh

Đề tài nghiên cứu thực trạng vấn đề học tập làm văn của học sinh lớp bốn có khó khăn về viết học hòa nhập và đề xuất biện pháp dạy Tập làm văn cho đối tượng học sinh này nhằm cải thiện kỹ năng tạo lập văn bản cho các em.

17 tháng 05/2021 Nghiên cứu giáo dục đặc biệt

Giao nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Bộ năm 2022

Ngày 04 tháng 05 năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1442/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, triển khai từ năm 2021. Trong đó, có đề tài: “Nghiên cứu luận cứ khoa học và thực thiễn về tổ chức, hoạt động của trung tâm hỗ trợ giáo dục hoà nhập người khuyết tật”, do Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt hàng cho Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia thực hiện.

16 tháng 05/2021 Nghiên cứu giáo dục đặc biệt

Kết quả khảo sát giáo dục hòa nhập tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

Nằm trong khuôn khổ đề án phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 – 2025, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc tiến hành khảo sát thực trạng giáo dục hòa nhập của tỉnh.

05 tháng 05/2021 Nghiên cứu giáo dục đặc biệt

Thông tin công trình "Giáo dục kĩ năng học đường cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ ở lớp tiền tiểu học - Bước đệm cho giáo dục hòa nhập cấp Tiểu học"

Giáo dục kĩ năng học đường cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ ở lớp tiền tiểu học - Bước đệm cho Giáo dục hòa nhập cấp Tiểu học.

30 tháng 04/2021 Nghiên cứu giáo dục đặc biệt

Tọa đàm "Phát triển chương trình Tiền học đường cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ chuẩn bị vào lớp Một"

Sáng ngày 24 tháng 04 năm 2021, nhóm đề tài B-2021 do TS. Mai Thị Phương, nghiên cứu viên Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia là chủ nhiệm đề tài đã tổ chức tọa đàm “Phát triển chương trình tiền học đường cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ chuẩn bị vào lớp Một”. Buổi tọa đàm có sự tham dự của các nhà quản lí, giáo viên lớp tiền học đường, giáo viên can thiệp cá nhân, giáo viên đi kèm và phụ huynh học sinh ở một số các sở giáo dục có mô hình lớp tiền học đường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

08 tháng 04/2021 Nghiên cứu giáo dục đặc biệt

Bảo vệ Thuyết minh đề tài cấp Viện đợt 1 năm 2021

Thực hiện Quyết định 127/QĐ – VKHGDVN ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam về việc thành lập Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp Viện thực hiện từ năm 2021 (đợt 1), sáng ngày 7/4, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài cấp Viện năm 2021 (đợt 1). Hội đồng có nhiệm vụ xem xét, đánh giá thuyết minh của đề tài, kết quả của Hội đồng là căn cứ đề nghị Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam xác định đề tài được tuyển chọn.

03 tháng 04/2021 Nghiên cứu giáo dục đặc biệt

Đánh giá nhu cầu và đề xuất xây dựng năng lực hỗ trợ giáo dục học sinh khó khăn đặc thù về đọc, viết & toán thuộc Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục (SEQAP)

Đánh giá nhu cầu và đề xuất xây dựng năng lực hỗ trợ giáo dục học sinh khó khăn đặc thù về đọc, viết & toán thuộc Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục (SEQAP) Chủ trì nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Thị Lan Anh Thời gian thực hiện: Tháng 9/2015 – 6/2017

Dịch vụ trung tâm

Đối tác liên kết giáo dục đặc biệt tại Việt Nam và trên thế giới

ĐẶT LỊCH HẸN TRUNG TÂM

Vui lòng để lại thông tin bên dưới để nhận tư vấn đặt lịch trung tâm