Nhân sự

1. Giám đốc
Media/1_TH1058/Images/anh-minh-2.jpg

Họ và tên: PGS.TS. Nguyễn Đức Minh

Email: minhnd@vnies.edu.vn

2. Phó giám đốc

Media/1_TH1058/Images/anh-hoa-1.jpg

Họ và tên: TS. Nguyễn Thị Kim Hoa

Email: hoantk@vnies.edu.vn

 

3. Phó giám đốc

Media/1_TH1058/Images/anh-dinh-1.jpg

Họ và tên: Th.s Lưu Văn Định

Email: dinhlv@vnies.edu.vn

4. Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học Giáo dục Đặc biệt

Họ và tên: TS. Lê Thị Tố Uyên

Email: uyenltt@vnies.edu.vn

5. Trưởng phòng Thực nghiệm Khoa học Giáo dục Đặc biệt

Họ và tên: Th.s Phạm Hà Thương

Email: thuongph@vnies.edu.vn

6. Trưởng phòng Dịch vụ Giáo dục Đặc biệt

Họ và tên: TS. Nguyễn Văn Hưng

Email: hungnv@vnies.edu.vn

7. Trưởng nhóm nghiên cứu trẻ rối loạn phát triển

Họ và tên: Ths. Lê Thị Tâm

Email: tamlt@vnies.edu.vn

8. Trưởng nhóm nghiên cứu trẻ khiếm thính

Họ và tên: TS. Đỗ Long Giang

Email: giangdl@vnies.edu.vn

9. Trưởng nhóm nghiên cứu trẻ khiếm thị và đa tật

Họ và tên: Ths. Trần Thị Văng (Thư)

Email: vangtt@vnies.edu.vn

 

Media/1_TH1058/Images/eb1f368b-a/nhansu.png

 

 

Đối tác liên kết giáo dục đặc biệt tại Việt Nam và trên thế giới

ĐẶT LỊCH HẸN TRUNG TÂM

Vui lòng để lại thông tin bên dưới để nhận tư vấn đặt lịch trung tâm