13 tháng 10/2021 Dự án quốc tế

Thiết kế tiết học và kế hoạch giáo dục cá nhân

Ngày 12.10. 2021, buổi đào tạo thứ năm dành cho giáo viên trung tâm Giáo dục đặc biệt quốc gia (NCSE) đã diễn ra với chủ đề “ Thiết kế tiết học và kế hoạch giáo dục cá nhân”. Buổi đào tạo được thực hiện bởi cô Cho Kyung Ah – Giáo viên trường chuyên biệt Eunpyeong.

12 tháng 10/2021 Dự án quốc tế

Sàng lọc học sinh trong hoạt động ứng dụng phần mềm thực tế ảo Vrapeutic cho học sinh tăng động giảm chú ý từ 6 đến 12 tuổi

Ngày 7 tháng 10 năm 2021, Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia thực hiện hoạt động sàng lọc học sinh để đánh giá các tiêu chí đầu vào cho hoạt động “Ứng dụng phần mềm thực tế ảo VRapeutic nhằm nâng cao kĩ năng nhận thức cho trẻ tăng động giảm chú ý từ 6 đến 12 tuổi tại Hà Nội”

10 tháng 10/2021 Dự án quốc tế

Tìm hiểu về Hệ thống học kỳ tự do ở Hàn Quốc

Ngày 07.10. 2021, buổi đào tạo thứ năm dành cho các nhà nghiên cứu đã được thực hiện với chủ đề “Tìm hiểu về Hệ thống học kỳ tự do”. Buổi đào tạo được thực hiện bởi giáo sư. Park Soon Gil đến từ trường Đại học Nambu Hàn Quốc.

04 tháng 10/2021 Dự án quốc tế

Tìm hiểu về các hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại Hàn Quốc

Ngày 30.09.2021, buổi đào tạo thứ tư dành cho các nhà nghiên cứu đã được thực hiện với chủ đề “Tìm hiểu về các hoạt động trải nghiệm sáng tạo” – Giảng viên: GS. Kim Yoo Young – Trường CheongJu Hye Won với hình thức đào tạo gồm cả trực tiếp tại cơ sở 52 Liễu Giai và trực tuyến qua nền tảng Zoom.

20 tháng 09/2021 Dự án quốc tế

Họp phụ huynh đầu năm năm học 2021 - 2022

Sáng ngày 19/09/2021, Trung tâm Giáo dục đặc biệt Quốc gia (NCSE) tổ chức họp phụ huynh đầu năm học theo hình thức online. Cuộc họp được điều hành bởi TS. Nguyễn Thị Kim Hoa – Phó Giám đốc NCSE và có sự tham gia đầy đủ của các cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh.

12 tháng 09/2021 Dự án quốc tế

Seminar khoa học số 1 về phát triển chương trình giáo dục dự kiến cho học sinh khuyết tật học hòa nhập và chuyên biệt tại Việt Nam

Nằm trong chuỗi các seminar khoa học về phát triển chương trình giáo dục cho trẻ khuyết tật thuộc dự án “Nâng cao năng lực về giáo dục đặc biệt của Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia” giữa Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Tổ chức Angels’ Haven Hàn Quốc, ngày 10.9.2021, buổi seminar khoa học số 1 đã diễn ra.

12 tháng 09/2021 Dự án quốc tế

Tư vấn phát triển tiêu chuẩn lắp đặt cơ sở vật chất cho trường chuyên biệt Việt Nam

Ngày 10.9.2021, TS. Kim Samsung – Chuyên gia tư vấn của Angle’s Haven đã có buổi tư vấn đầu tiên về Tiêu chuẩn lắp đặt cơ sở vật chất ở Hàn Quốc trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực về Giáo dục đặc biệt của Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia" giữa Viện Khoa học Giáo Việt Nam và Tổ chức Angel's Haven (Hàn Quốc).

11 tháng 09/2021 Dự án quốc tế

Chương trình chung và chương trình định hướng lựa chọn Hàn Quốc

Ngày 01.09.2021, buổi đào tạo số 2 dành cho các nhà nghiên cứu đã được thực hiện với chủ đề “Chương trình giáo dục chung và định hướng lựa chọn của Hàn Quốc”; Giảng viên: Baek Jung Ki  - Chuyên gia cao cấp của tổ chức Angel's Haven.

10 tháng 09/2021 Dự án quốc tế

Chương trình giáo dục cơ bản của Hàn Quốc

Trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực về giáo dục đặc biệt của Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia" giữa Viện Khoa học Giáo Việt Nam và Tổ chức Angel's Haven Hàn Quốc, ngày 9.9.2021, buổi đào tạo số 3 dành cho các nhà nghiên cứu đã được thực hiện với chủ đề “Chương trình giáo dục cơ bản của Hàn Quốc”. Giảng viên: Giáo sư Jeong Joo Young – Trưởng Khoa Giáo dục đặc biệt cấp tiểu học, Đại học Konyang.

09 tháng 09/2021 Dự án quốc tế

Tư vấn phát triển tiêu chuẩn đánh giá cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt Việt Nam

TS. Kim Samsung – Chuyên gia tư vấn của Angle’s Haven đã có buổi tư vấn đầu tiên về phát triển tiêu chuẩn đánh giá cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt ở Việt Nam.

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới