29 tháng 08/2023 Giáo dục người có khuyết tật nghe - nói

Ảnh hưởng của khuyết tật thính giác tới các khả năng nghe của trẻ

26 tháng 05/2022 Giáo dục người có khuyết tật nghe - nói

Tạo môi trường thuận lợi cho trẻ khiếm thính

Trẻ khiếm thính sử dụng nghe – nói trong giao tiếp và học tập thì việc tạo môi trường nghe thuận lợi có vai trò vô cùng quan trọng để giúp trẻ phát huy tối đa khả năng nghe còn lại, khả năng nghe qua thiết bị trợ thính để phát triển ngôn ngữ, tham gia giao tiếp và học tập hiệu quả.

31 tháng 03/2022 Giáo dục người có khuyết tật nghe - nói

Tầm quan trọng của vận động thô và vận động tinh

     Vận động thô là gì? Kỹ năng vận động thô là những vận động của toàn bộ cơ thể có sự tham gia của các nhóm cơ lớn để thực hiện các chức năng hàng ngày; ví dụ đứng, đi, chạy, nhảy, ngồi thẳng lưng trên ghế… Vận động thô còn bao gồm kỹ năng phối hợp

31 tháng 03/2022 Giáo dục người có khuyết tật nghe - nói

Vị thế của ngôn ngữ kí hiệu và tiếng Việt đối với người Điếc

Ngôn ngữ kí hiệu là bản ngữ (ngôn ngữ gốc/ đầu tiên) của cộng đồng người Điếc. Theo ước tính, trên thế giới có khoảng 80 triệu người Điếc sử dụng các ngôn ngữ kí hiệu khác nhau, và có 41 nước đã công nhận ngôn ngữ kí hiệu là ngôn ngữ chính thức bên cạnh ngôn ngữ quốc gia

16 tháng 09/2021 Giáo dục người có khuyết tật nghe - nói

Khuyết tật ngôn ngữ và xu hướng đánh giá trẻ khuyết tật ngôn ngữ trong giáo dục

Cùng với sự phát triển về các chuyên ngành khoa học và cùng với sự thay đổi về quan niệm tiếp cận, việc đánh giá nhận diện trẻ có khó khăn về ngôn ngữ trong giáo dục hiện nay cũng có những điều chỉnh nhất định.

16 tháng 09/2021 Giáo dục người có khuyết tật nghe - nói

Hướng dẫn phụ huynh một số chiến lược phát triển khả năng nghe nói cho trẻ khiếm thính sử dụng thiết bị trợ thính tại gia đình

Trong giai đoạn đầu trẻ khiếm thính (TKT) được trang bị thiết bị trợ thính, các bậc phụ huynh (PH) còn gặp nhiều khó khăn trong việc dạy trẻ các kĩ năng nghe thông qua thiết bị trợ thính để phục hồi khả năng nghe nói.

16 tháng 09/2021 Giáo dục người có khuyết tật nghe - nói

Một số biện pháp dạy NNKH cho trẻ khiếm thính

Một số biện pháp dạy NNKH cho trẻ khiếm thính

16 tháng 09/2021 Giáo dục người có khuyết tật nghe - nói

Ngôn ngữ ký hiệu của người điếc: Kinh nghiệm và bài học quốc tế trong thống nhất ký hiệu và xây dựng từ điển

Kinh nghiệm thống nhất sử dụng ngôn ngữ kí hiệu của người Điếc và bài học cho Việt Nam

16 tháng 09/2021 Giáo dục người có khuyết tật nghe - nói

Nâng cao chất lượng giải bài toán có lời văn cho cho học sin khiếm thính lớp 1 học chương trình chuyên biệt

Giúp giáo viên trong việc hướng dẫn học sinh khiếm thính lớp 1 giải bài toán có lời văn bằng sơ đồ dễ dàng hơn

16 tháng 09/2021 Giáo dục người có khuyết tật nghe - nói

Các biện pháp nâng cao khả năng giải toán có lời văn cho trẻ khiếm thính

Các biện pháp nâng cao khả năng giải toán có lời văn cho trẻ khiếm thính

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới