16 tháng 09/2021 Giáo dục người có khuyết tật nghe - nói

Khuyết tật ngôn ngữ và xu hướng đánh giá trẻ khuyết tật ngôn ngữ trong giáo dục

Cùng với sự phát triển về các chuyên ngành khoa học và cùng với sự thay đổi về quan niệm tiếp cận, việc đánh giá nhận diện trẻ có khó khăn về ngôn ngữ trong giáo dục hiện nay cũng có những điều chỉnh nhất định.

16 tháng 09/2021 Giáo dục người có khuyết tật nghe - nói

Hướng dẫn phụ huynh một số chiến lược phát triển khả năng nghe nói cho trẻ khiếm thính sử dụng thiết bị trợ thính tại gia đình

Trong giai đoạn đầu trẻ khiếm thính (TKT) được trang bị thiết bị trợ thính, các bậc phụ huynh (PH) còn gặp nhiều khó khăn trong việc dạy trẻ các kĩ năng nghe thông qua thiết bị trợ thính để phục hồi khả năng nghe nói.

16 tháng 09/2021 Giáo dục người có khuyết tật nghe - nói

Một số biện pháp dạy NNKH cho trẻ khiếm thính

Một số biện pháp dạy NNKH cho trẻ khiếm thính

16 tháng 09/2021 Giáo dục người có khuyết tật nghe - nói

Ngôn ngữ ký hiệu của người điếc: Kinh nghiệm và bài học quốc tế trong thống nhất ký hiệu và xây dựng từ điển

Kinh nghiệm thống nhất sử dụng ngôn ngữ kí hiệu của người Điếc và bài học cho Việt Nam

16 tháng 09/2021 Giáo dục người có khuyết tật nghe - nói

Nâng cao chất lượng giải bài toán có lời văn cho cho học sin khiếm thính lớp 1 học chương trình chuyên biệt

Giúp giáo viên trong việc hướng dẫn học sinh khiếm thính lớp 1 giải bài toán có lời văn bằng sơ đồ dễ dàng hơn

16 tháng 09/2021 Giáo dục người có khuyết tật nghe - nói

Các biện pháp nâng cao khả năng giải toán có lời văn cho trẻ khiếm thính

Các biện pháp nâng cao khả năng giải toán có lời văn cho trẻ khiếm thính

16 tháng 09/2021 Giáo dục người có khuyết tật nghe - nói

Thống nhất sử dụng Ngôn ngữ ký hiệu của người Điếc: Kinh nghiệm từ một số quốc gia và định hướng cho Việt Nam

Nghiên cứu tìm hiểu kinh nghiệm thống nhất sử dụng Ngôn ngữ ký hiệu của người Điếc từ một số quốc gia và định hướng cho Việt Nam

16 tháng 09/2021 Giáo dục người có khuyết tật nghe - nói

Đánh giá khả năng ngữ pháp của trẻ khiếm thính lớp 6, khối điếc, trường Cao đẳng sư phạm Trung ương

Nghiên cứu, so sánh khả năng ngữ pháp của trẻ khiếm thính lớp 6, khối điếc, trường Cao đẳng sư phạm Trung ương với học sinh bình thường, trên cơ sở đó đưa ra các khuyến nghị cần thiết

16 tháng 09/2021 Giáo dục người có khuyết tật nghe - nói

Khả năng ngữ pháp của trẻ khiếm thính cấp tiểu học tại các trường chuyên biệt

So sánh và đánh giá khả năng ngữ pháp của trẻ khiếm thính cấp tiểu học tại các trường chuyên biệt, từ đó đưa ra các khuyến nghị nâng cao khả năng ngữ pháp của trẻ khiếm thính

16 tháng 09/2021 Giáo dục người có khuyết tật nghe - nói

Tài liệu hướng dẫn học tập về các mẫu diễn đạt thông dụng song ngữ Tiếng Việt – ngôn ngữ kí hiệu sử dụng ở trường trung học

Tài liệu gồm khoảng 200 mẫu diễn đạt thông dụng song ngữ Tiếng Việt – Ngôn ngữ kí hiệu sử dụng ở trường trung học/trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới