21 tháng 09/2021 Can thiệp sớm

Hỗ trợ phụ huynh theo dõi và đánh giá vốn từ vựng cho trẻ từ 1 – 6 tuổi theo các chủ đề giáo dục.

Trong giáo dục và hỗ trợ can thiệp trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt, đánh giá là một hoạt động rất quan trọng. Để xây dựng một chương trình học phù hợp và chất lượng cho trẻ, hoạt động đánh giá nhằm xác định khả năng, nhu cầu của trẻ, tần suất can thiệp cho trẻ như thế nào là hợp lí, lựa chọn mục tiêu nào để xây dựng kế hoạch can thiệp cho trẻ là phù hợp, đồng thời theo dõi sự tiến bộ của trẻ trong và sau khi can thiệp.

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới