17 tháng 03/2024 Giáo dục người có khuyết tật nhìn - đa tật

THỬ NGHIỆM LEGO CHỮ NỔI CHO TRẺ KHIẾM THỊ VIỆT NAM

24 tháng 10/2023 Giáo dục người có khuyết tật nhìn - đa tật

Tập huấn về sản xuất sách dễ tiếp cận EPUB

07 tháng 08/2023 Giáo dục người có khuyết tật nhìn - đa tật

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ TẠI HÀ NỘI

27 tháng 05/2022 Giáo dục người có khuyết tật nhìn - đa tật

Nghiệm thu đề tài KH&CN Cấp Bộ "Phát triển chương trình giáo dục bổ trợ cho trẻ đa tật chuẩn bị học tiểu học"

Ngày 25/05/2022, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ "Phát triển chương trình giáo dục bổ trợ cho trẻ đa tật chuẩn bị học tiểu học", mã số B2020-VKG-01, do ThS. Nguyễn Thị Hằng làm chủ nhiệm.

16 tháng 09/2021 Giáo dục người có khuyết tật nhìn - đa tật

Thông tư 15/2019/BGD&ĐT quy định chuẩn quốc gia về chữ nổi Braille cho người khuyết tật

Chuẩn quốc gia về chữ nổi Braille cho người khuyết tật áp dụng đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động giáo dục và các hoạt động khác liên quan đến người khuyết tật.

16 tháng 09/2021 Giáo dục người có khuyết tật nhìn - đa tật

Tổng quan một số nghiên cứu về thị giác chức năng của trẻ nhìn kém

Bài viết tập trung vào việc tổng quan các công trình nghiên cứu trong nước và quốc tế về vấn đề thị giác chức năng cho trẻ nhìn kém, trong đó tập trung vào 3 vấn đề chính: quan điểm tiếp cận, đánh giá thị giác chức năng và phát triển thị giác chức năng.

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới