27 tháng 05/2022 Giáo dục người có khuyết tật nhìn - đa tật

Nghiệm thu đề tài KH&CN Cấp Bộ "Phát triển chương trình giáo dục bổ trợ cho trẻ đa tật chuẩn bị học tiểu học"

Ngày 25/05/2022, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ "Phát triển chương trình giáo dục bổ trợ cho trẻ đa tật chuẩn bị học tiểu học", mã số B2020-VKG-01, do ThS. Nguyễn Thị Hằng làm chủ nhiệm.

16 tháng 09/2021 Giáo dục người có khuyết tật nhìn - đa tật

Thông tư 15/2019/BGD&ĐT quy định chuẩn quốc gia về chữ nổi Braille cho người khuyết tật

Chuẩn quốc gia về chữ nổi Braille cho người khuyết tật áp dụng đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động giáo dục và các hoạt động khác liên quan đến người khuyết tật.

16 tháng 09/2021 Giáo dục người có khuyết tật nhìn - đa tật

Tổng quan một số nghiên cứu về thị giác chức năng của trẻ nhìn kém

Bài viết tập trung vào việc tổng quan các công trình nghiên cứu trong nước và quốc tế về vấn đề thị giác chức năng cho trẻ nhìn kém, trong đó tập trung vào 3 vấn đề chính: quan điểm tiếp cận, đánh giá thị giác chức năng và phát triển thị giác chức năng.

16 tháng 09/2021 Giáo dục người có khuyết tật nhìn - đa tật

Mù điếc và hội chứng rối loạn phổ tự kỉ: Những đặc điểm giống nhau - Sự tương đồng trong phương pháp giáo dục

Bài báo nghiên cứu những đặc điểm giống nhau giữa mù điếc và hội chứng rối loạn phổ tự kỉ về giao tiếp, tương tác xã hội, hành vi, sự thay đổi trong thói quen, tiếp nhận thông tin cảm giác và kĩ năng điều hành.

10 tháng 09/2021 Giáo dục người có khuyết tật nhìn - đa tật

Một số vấn đề trong chẩn đoán rối loạn phổ tự kỉ ở trẻ khiếm thị

Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam 2009, Việt Nam có khoảng 1,3 triệu trẻ khuyết tật. Trong số đó, trẻ khiếm thị chiếm khoảng 13,73% và có một tỉ lệ không nhỏ những trẻ khiếm thị kèm theo các dạng khuyết tật khác như khuyết tật vận động, khiếm thính, khuyết tật trí tuệ, tự kỉ…

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới