23 tháng 08/2021 Phát triển các kỹ năng đặc thù cho tựng dạng khuyết tật

Seminar khoa học: “Cơ sở khoa học và thực trạng ứng dụng phần mềm thực tế ảo VRaeutic trong can thiệp, trị liệu trẻ rối loạn phát triển”

Ngày 20 tháng 08 năm 2021, trong khuôn khổ hoạt động của Unicef Việt Nam và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia đã tổ chức Seminar khoa học với chủ đề “Cơ sở khoa học và thực trạng ứng dụng phần mềm thực tế ảo VRaeutic trong can thiệp, trị liệu trẻ rối loạn phát triển”.

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới