08 tháng 07/2023 Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo dục hoà nhập

KHAI GIẢNG LỚP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO DỤC HÒA NHẬP KHÓA 7

29 tháng 06/2023 Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo dục hoà nhập

BÀI CẢM NHẬN VỀ LỚP HỌC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GDHN KHÓA 6

27 tháng 06/2023 Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo dục hoà nhập

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO DỤC HÒA NHẬP KHÓA 7

25 tháng 09/2021 Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo dục hoà nhập

Cảm ơn của Học viên Khóa 1 – Nghiệm vụ sư phạm Giáo dục Hòa nhập

LỜI CẢM ƠN. Của cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Mai - Trung tâm HTPT GDHN Đăk Lăk... HỌC VIÊN KHÓA 1 LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO DỤC HÒA NHẬP vừa tốt nghiệp

07 tháng 09/2021 Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo dục hoà nhập

Bồi dưỡng cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm Giáo dục hoà nhập (Khoá 2)

Ngày 14/08/2021, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng cấp Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm Giáo dục hoà nhập (Khoá 2)

04 tháng 09/2021 Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo dục hoà nhập

Ngày 25/06/2021, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Lễ khai giảng Khoá 1, lớp Bồi dưỡng cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm Giáo dục hòa nhập.

Tham dự Lễ khai giảng, có sự hiện diện của PGS. TS. Nguyễn Đức Minh - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, TS. Nguyễn Thị Kim Hoa - Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia - đơn vị được giao phụ trách chuyên môn của khóa học, cùng toàn thể các giảng viên và học viên của khóa học.

29 tháng 08/2021 Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo dục hoà nhập

Thông báo tuyển sinh bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục hòa nhập

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 766/QĐ-BGDĐ1 ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ cho Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm về giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật.

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới