23 tháng 07/2023 Sành lọc, Chấn đoán, đánh giá, tư vấn định hướng hỗ trợ giáo dục

BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN VÀ NGUY CƠ SUY GIẢM THỊ LỰC DÀNH CHO TRẺ EM TỪ 13-24 THÁNG TUỔI

23 tháng 03/2022 Sành lọc, Chấn đoán, đánh giá, tư vấn định hướng hỗ trợ giáo dục

Nội dung chương trình ngôn ngữ cho trẻ 0 – 6 tuổi

Ngôn ngữ là thành tựu lớn lao của xã hội loài người, là điểm khác biệt và tạo nên sức mạnh cho con người so với các loài động vật khác. Ngôn ngữ thật cần thiết và quan trọng trong sự phát triển xã hội loài

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới