17 tháng 08/2021 Giáo dục đặc biệt quốc tế

Thông báo về việc hủy Hội nghị thường niên của Hiệp hội Nghe - nói Mỹ

Hội nghị Hiệp hội Nghe – nói Mỹ (ASHA) thường niên là dịp để các chuyên gia về giao tiếp và rối loạn giao tiếp xây dựng kết nối, chia sẻ và cập nhật thông tin chuyên môn. Đây không chỉ là sự kiện giáo dục chuyên nghiệp lớn nhất dành riêng cho các nhà nghiên cứu, trị liệu về khuyết tật nghe - nói toàn cầu mà còn là dịp để các lãnh đạo, thành viên, tình nguyện viên của Hiệp hội có dịp tiếp xúc, trao đổi, đồng thời cũng là cơ hội triển lãm các sản phẩm khoa học mới về giao tiếp và rối loạn giao tiếp.

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới