23 tháng 05/2023 Giáo dục đặc biệt trong nước

NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

18 tháng 11/2021 Giáo dục đặc biệt trong nước

Giáo dục đặc biệt Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0: cơ hội và thách thức

Sáng ngày 18/11/2021 tại số 55 Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, hướng đến kỉ niệm 45 năm ngày thành lập Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia (1976 – 2021), Trung tâm tổ chức hội thảo “Giáo dục đặc biệt Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức”.

17 tháng 11/2021 Giáo dục đặc biệt trong nước

Chuyên đề 4: Tổ chức Giáo dục cho người khuyết tật trong bối cảnh CMCN 4.0

Thông tin các chuyên gia thuộc chuyên đề số 4

17 tháng 11/2021 Giáo dục đặc biệt trong nước

Chuyên đề 3: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục người khuyết tật

Thông tin các chuyên gia thuộc chuyên đề số 3: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục người khuyết tật

17 tháng 11/2021 Giáo dục đặc biệt trong nước

Chuyên đề 2: Phát triển nguồn nhân lực giáo dục đặc biệt

Thông tin các diễn giả thuộc chuyên đề số 2: Phát triển nguồn nhân lực giáo dục đặc biệt 

17 tháng 11/2021 Giáo dục đặc biệt trong nước

Chuyên đề 1: Phát triển chương trình giáo dục đặc biệt

Chủ trì Chuyên đề 1 gồm TS. Nguyễn Thị Kim Hoa và TS Kim Samsung.

11 tháng 11/2021 Giáo dục đặc biệt trong nước

Thông báo về hội thảo “Giáo dục đặc biệt Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 cơ hội và thách thức”

Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (1961 – 2021) và kỉ niệm 45 năm thành lập Trung tâm Giáo dục Đặc Biệt Quốc gia (1976 – 2021). Trung tâm Giáo dục đặc biệt Quốc gia tổ chức hội thảo khoa học “Giáo dục đặc biệt Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 cơ hội và thách thức”.

29 tháng 10/2021 Giáo dục đặc biệt trong nước

Tọa đàm khoa học: "Phương án sắp xếp các trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và cơ sở giáo dục chuyên biệt và các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đáp ứng nhu cầu sắp xếp"

Ngày 26 tháng 10 năm 2021, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học "Phương án sắp xếp các trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và cơ sở giáo dục chuyên biệt

04 tháng 09/2021 Giáo dục đặc biệt trong nước

Mọi trẻ khuyết tật đi học đều được miễn học phí

Ngày 27 tháng 8 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

29 tháng 08/2021 Giáo dục đặc biệt trong nước

Hội thảo quốc tế "Giáo dục Việt Nam 2011 -2020"

Ngày 14/7/2021, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp Văn phòng UNESCO Hà Nội tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề “Giáo dục Việt Nam 2011 - 2020” kết hợp hình thức trực tuyến.

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới