04 tháng 09/2021 Giáo dục đặc biệt trong nước

Mọi trẻ khuyết tật đi học đều được miễn học phí

Ngày 27 tháng 8 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

29 tháng 08/2021 Giáo dục đặc biệt trong nước

Hội thảo quốc tế "Giáo dục Việt Nam 2011 -2020"

Ngày 14/7/2021, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp Văn phòng UNESCO Hà Nội tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề “Giáo dục Việt Nam 2011 - 2020” kết hợp hình thức trực tuyến.

29 tháng 08/2021 Giáo dục đặc biệt trong nước

Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật: Nghiên cứu thực trạng tại tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015- 2021

Bài báo nghiên cứu thực trạng GDHN TKT tại tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015-2021 dựa trên những phân tích về số lượng TKT học hòa nhập, trình độ đào tạo GV GDHN, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đáp ứng nhu cầu GDHN. Từ đó, đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng GDHN TKT tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025.

17 tháng 08/2021 Giáo dục đặc biệt trong nước

Quy hoạch hệ thống giáo dục chuyên biệt: Đáp ứng nhu cầu học tập của mọi người khuyết tật

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thời kì 2021 -2030 và tầm nhìn đến 2050.

Đối tác liên kết giáo dục đặc biệt tại Việt Nam và trên thế giới