08 tháng 04/2021 Giáo dục đặc biệt trong nước

Quy hoạch hệ thống giáo dục chuyên biệt: Đáp ứng nhu cầu học tập của mọi người khuyết tật

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thời kì 2021 -2030 và tầm nhìn đến 2050.

Dịch vụ trung tâm

Đối tác liên kết giáo dục đặc biệt tại Việt Nam và trên thế giới

ĐẶT LỊCH HẸN TRUNG TÂM

Vui lòng để lại thông tin bên dưới để nhận tư vấn đặt lịch trung tâm