Thông báo tuyển sinh khóa học trực tuyến: "Chiến lược dạy học cho trẻ khiếm thị và khuyết tật học tập"

15 tháng 09/2021

Thông báo tuyển sinh khóa học trực tuyến: "Chiến lược dạy học cho trẻ khiếm thị và khuyết tật học tập"

Media/1_TH1058/Images/d1.jpg

Đơn vị tổ chức: Hội đồng bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á, Trung tâm Giáo dục cho trẻ có nhu cầu Giáo dục Đặc biệt – SEAMEO SEN

Thời gian: 26 đến 28 tháng 10 năm 2021

Mục đích:

- Cung cấp cho người học kiến thức về chiến lược dạy học cho trẻ khiếm thị và khuyết tật học tập

- Giới thiệu phương pháp và cách tiếp cận để hỗ trợ các nhu cầu cụ thể của trẻ khiếm thị và khuyết tật học tập

- Tăng cường các kĩ năng dạy học của giáo viên với trẻ có nhu cầu đặc biệt nói chung

- Cung cấp diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhà chuyên môn, giáo viên tại Malaysia với các giáo viên trong khu vực Đông Nam Á.

Đối tượng: Giáo viên giáo dục đặc biệt tại các trường hòa nhập và chuyên biệt;

Số lượng: 05

Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh

Phí tham dự: Miễn phí Liên hệ và gửi đăng kí theo mẫu trong file đính kèm tới Thầy Dần: dannt@vnies.edu.vn.

Đăng kí theo đường link sau trước ngày 25 tháng 9.

https://docs.google.com/forms/d/1IvFD5Tm8aiOT43Fj-wVTE_-jYj0cKFnL5Ctl4O5i9Hg/edit

Lưu ý: NCSE chỉ liên hệ với các ứng viên phù hợp để làm hồ sơ nhập học. Trân trọng thông báo.

 

Tg: Ths.Nguyễn Trọng Dần

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới