BUỔI HỌC THỨ 11: “MODUL 11A - HÀNH VI CẢM XÚC XÃ HỘI CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI” TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “HỖ TRỢ VÀ CAN THIỆP HÀNH VI TÍCH CỰC CHO TRẺ- EC-PBIS”

19 tháng 05/2023

Ngày 18.05.2023, Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật California về Can thiệp và Hỗ trợ Hành vi Tích cực và Trung tâm giáo dục Đặc biệt Quốc gia (NCSE) đã tổ chức buổi học thứ 11 của Chương trình đào tạo “Hỗ Trợ Và Can Thiệp Hành Vi Tích Cực cho trẻ - ECPBIS” với chủ đề “Hành vi cảm xúc xã hội cho tất cả mọi người”.

Media/1_TH1058/Images/hinh-1.jpg

           (Buổi đào tạo tại NCSE ngày 18.05.2023)

          Buổi đào tạo được trình bày bởi giảng viên Cristy Clouse. Nội dung buổi đào tạo nhấn mạnh đến 2 vấn đề. Đó là: Xây dựng văn hóa chăm sóc sức khỏe tinh thần và giới thiệu về chương trình học về lòng tốt.

Media/1_TH1058/Images/hinh-2.jpg
(Xây dựng văn hóa chăm sóc sức khỏe tinh thần)
Media/1_TH1058/Images/hinh-3.jpg

           (Chương trình học về lòng tốt)

Trong buổi đào tạo các thành viên trong nhóm lãnh đạo đã học tập, chia sẻ, thảo luận, phân tích và xác định các yếu tố trong chăm sóc sức khỏe tinh thần (Nhận thức, kết nối, tầm nhìn, mục đích) và thực hành hành vi cảm xúc xã hội (Nhận biết cảm xúc, tự điều chỉnh, cùng điều chỉnh và giải quyết vấn đề).

Bên cạnh đó, giảng viên Cristy Clouse đã giới thiệu về hiệu quả của các câu chuyện theo kịch bản xã hội, giúp trẻ hiểu được các tương tác xã hội, tình huống, kì vọng, tín hiệu xã hội, kịch bản của các hoạt động không quen thuộc hoặc các quy tắc xã hội.

Buổi đào tạo đề cập đến chương trình dạy học về lòng tốt của trung tâm Healthyminds. Chương trình được xây dựng gồm 8 chủ đề với 24 bài tập. Các học viên đã cùng nhau thực hành phân tích các yếu tố của chương trình trong 3 bài tập của chủ đề 1: Cơ thể chánh niệm và gieo hạt giống về lòng tốt. Các bài tập đều có ý nghĩa quan trong đối với người lớn và trẻ em.

Media/1_TH1058/Images/hinh-4.jpg

(Bài 2 “Gieo hạt” trong chủ đề cơ thể chánh niệm và gieo hạt giống về lòng tốt)

Đối với trẻ em

Đối với người lớn

Friendship skills

  • Tình bạn

Awareness

  • Nhận thức

Emotional Literacy

  • Cảm xúc

Connection

  • Kết nối

Self – Regulation

Co - Regulation

  • Điều chỉnh
  • Cùng điều chỉnh

Insight

  • Cảm nhận bên trong

Problem sloving

  • Giải quyết vấn đề

Purpose

  • Mục đích

Chương trình đào tạo “Hỗ Trợ Và Can Thiệp Hành Vi Tích Cực cho trẻ - EC-PBIS” sẽ tiếp tục được triển khai trong buổi tiếp theo với nội dung về “Xây dựng kế hoạch mùa hè” do giảng viên Barbara Caltac giới thiệu. Chúng tôi rất mong chờ với sự kết nối và hỗ trợ của Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật California, Trung tâm Healthyminds và Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia chương trình dạy về lòng tốt sẽ được hỗ trợ đào tạo và nhân rộng tại Việt Nam.

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới