ĐẠI HỘI TRÙ BỊ, ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT QUỐC GIA NHIỆM KỲ (2023 – 2028) VÀ KẾT NẠP CÔNG ĐOÀN VIÊN MỚI

13 tháng 03/2023

Ngày 13 tháng 03 năm 2023, Tại phòng họp Trung tâm GD Đặc Biệt Quốc gia đã tổ chức phiên Đại Hội trù bị, ĐH Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 và tổ chức kết nạp công đoàn viên mới của Công đoàn Trung tâm GD Đặc Biệt Quốc gia

Tại phiên trù bị, chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã trình bày xin ý kiến về  một số nội dung cơ bản của báo cáo tổng kết nhiệm 2017 – 2022 và phương hướng hoạt động công đoàn của nhiệm kỳ 2023-2028; Xin ý kiến biểu quyết về nhân sự đoàn chủ tịch, thư ký, tổ bầu cử và một số bộ phận phụ trách các công tác có liên quan đến phân công chuẩn bị đại hội.

Trong phiên đại hội trù bị, toàn thể công đoàn viên đã thống nhất về hình thức bầu cử, số lượng nhân sự trong bầu  BCH Công đoàn và chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 (đề án đã được công đoàn cấp trên và chi ủy chi bộ TT phê duyệt). Dự kiến đại hội chính thức sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 03 năm 2023, tại Trung tâm GD Đặc biệt Quốc gia.

Tháng 03/2023, Trung tâm được tuyển dụng 03 cán bộ nghiên cứu và đã hoàn thành thủ tục xin ra nhập công đoàn của 03 CCVC. Tại buổi làm việc, BCH công đoàn TT đại diện cho Công đoàn Viện KHGDVN trao quyết định gia nhập tổ chức công đoàn  và tặng hoa chúc mừng 03 công đoàn viên.

Một số hình ảnh:

Media/1_TH1058/Images/z4177819994768-8540df8cb272a04a1425338866bcbc45.jpg
Media/1_TH1058/Images/z4177820519340-c5be41dfcb952f1932e76e3b90a24d3a.jpg

 

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới