Hỗ trợ thực hiện phần mềm “ Quản lý hệ thống hỗ trợ giáo dục người khuyết tật Việt Nam” tại Đồng Tháp

04 tháng 10/2022

Thực hiện chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Giao dục & Đào tạo Ngô Thị Minh Thực hiện chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh, Trung tâm GD Đặc biệt Quốc gia, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã triển khai hỗ trợ thực hiện phần mềm “Quản lý hệ thống hỗ trợ giáo dục người khuyết tật Việt Nam” trong 3 ngày từ ngày 28 tháng 9 đến 30 tháng 09 năm 2022 tại tỉnh Đồng Tháp bằng hình thức trực tiếp.

Media/1_TH1058/Images/dong-thap-2.jpg

Với mục tiêu hỗ trợ giám sát việc thu thập thông tin về quản lý hệ thống hỗ trợ giáo dục người khuyết tật nhằm kiểm tra độ tin cậy của các thông tin thu thập và nâng cao năng lực cho cán bộ địa phương về thu thập, nhập dữ liệu thông tin về quản lý giáo dục người khuyết tật, từ đó điều chỉnh phần mềm và tài liệu hướng dẫn thực hiện thu thập số liệu cho phần mềm “Quản lý hệ thống hỗ trợ giáo dục người khuyết tật Việt Nam”, đoàn công tác gồm các chuyên gia trong các lĩnh vực: giáo dục đặc biệt, lao động thương binh xã hội, y tế và công nghệ thông tin đã làm việc tại 2 xã phường, thuộc 2 huyện thị thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Hoạt động thử nghiệm được tiến hành tại 04 địa bàn cấp xã/phường trong đó tập trung vào các cơ sở giáo dục trên địa bàn từ mầm non – trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên. Tại mỗi địa bàn cấp xã, số liệu thống kê về người khuyết tật trong độ tuổi đi học trong và ngoài nhà trường được rà soát, đồng thời cũng tiến hành rà soát đối chiếu về thông tin người nghi ngờ khuyết tật trong độ tuổi đi học giữa cơ sở giáo dục cung cấp và đánh giá của nhóm chuyên gia.

Media/1_TH1058/Images/dong-thap-1.jpg

Từ những hoạt động hỗ trợ giám sát cho thấy: 1) Đối với người khuyết tật đã được cấp giấy xác nhận khuyết tật: Để có được cơ sở dữ liệu chính xác nhập trên phần mềm cần có sự phối hợp của cơ sở giáo dục và bộ phận phụ trách lao động hương binh xã hội trên địa bàn; 2) Đối với nhóm nghi ngờ khuyết tật: Việc phối hợp giữa chuyên gia giáo dục đặc biệt và chuyên gia y tế sẽ giúp cho công tác xác định hiệu quả hơn.

Sau khi rút kinh nghiệm từ đợt hỗ trợ giám sát, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện việc rà soát và cập nhật dữ liệu lên phần mềm trước ngày 5/10/2022. Dữ liệu này cũng là căn cứ quan trọng để thúc đẩy việc chuyển đồi Trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn tới.

Ths. Nguyễn Thị Bích Trang

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới