Hội nghị Cán bộ, viên chức và người lao động năm 2024

16 tháng 01/2024

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 701/KHLT-VKHGDVN-CĐV, ngày 13/01/2024, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2024 tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2023, xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, đồng thời thảo luận về các giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2024 và các năm tiếp theo.

Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị, có sự hiện diện của GS.TS. Lê Anh Vinh - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng; PGS.TS. Trần Huy Hoàng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng; PGS.TS. Mai Văn Trinh - Phó Viện trưởng; TS. Dương Quang Ngọc - Chủ tịch Công đoàn; và PGS.TS. Nguyễn Đức Minh - Nguyên Phó Viện trưởng. Ngoài ra, Hội nghị có sự hiện diện của Lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể viên chức, người lao động thuộc Viện KHGDVN.

  

Media/1_TH1058/Images/c1.jpg


Chủ tịch đoàn điều hành hội nghị

Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động là hoạt động thường niên, một mặt đánh giá những kết quả đạt được trong công tác triển khai nhiệm vụ, mặt khác Hội nghị cũng nghiêm túc rút ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại; từ đó, đề ra các phương hướng hoạt động cho năm kế tiếp. Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, viên chức và người lao động thực hiện quyền dân chủ đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng đối với lãnh đạo các cấp. Trực tiếp đặt ra vấn đề để cùng thảo luận, Hội nghị mong muốn tìm tiếng nói đồng thuận, chung sức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển công tác chuyên môn và các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Theo chương trình, Hội nghị lắng nghe các báo cáo tham luận. Đầu tiên là “Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Viện KHGDVN” do PGS.TS. Trần Huy Hoàng - Phó Viện trưởng trình bày. Tiếp đến, TS. Dương Quang Ngọc - Chủ tịch Công đoàn trình bày “Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, Viên chức và Người lao động năm 2023 và việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Viện KHGDVN” và “Báo cáo tổng hợp góp ý, đề xuất của các đơn vị về các lĩnh vực hoạt động của Viện KHGDVN năm 2023”, TS. Lê Quỳnh Nga - Trưởng Ban Thanh tra nhân dân trình bày "Báo cáo công tác Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 - 2023”, TS. Trương Xuân Cảnh - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính trình bày “Báo cáo một số nội dung về công tác tổ chức cán bộ của Viện”, ThS. Dương Trần Đức Minh - Trưởng phòng Tài chính - Quản trị “Báo cáo công khai tình hình tài chính năm 2023, dự thảo sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ 2024 và bản tổng hợp các ý kiến góp ý cho Quy chế”.

 

Media/1_TH1058/Images/a77a9065-1/c2.jpg

 
PGS.TS. Trần Huy Hoàng trình bày báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
   

 

Media/1_TH1058/Images/c3.jpg


TS. Dương Quang Ngọc trinh bày các báo cáo tham luận
 

 

Media/1_TH1058/Images/c4.jpg


TS. Lê Quỳnh Nga trình bày báo cáo Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2023
 

 

Media/1_TH1058/Images/c5.jpg


TS. Trương Xuân Cảnh trình bày báo cáo công tác tổ chức nhân sự
 

 

Media/1_TH1058/Images/c6.jpg


ThS. Dương Trần Đức Mình trình bày báo cáo tài chính năm 2023

Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại Hội nghị. Lãnh đạo Viện và các phòng chức năng giải trình, tiếp thu các ý kiến. Trên cơ sở các nội dung báo cáo, cán bộ, viên chức và người lao động của cơ quan tích cực tham gia thảo luận, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện nội quy, quy chế, nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời đề xuất, kiến nghị bổ sung quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan năm 2024.

  

 

Media/1_TH1058/Images/c7.jpg


Các thành viên Ban Thanh tra nhân dân 2024-2025

Hội nghị triển khai thực hiện bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 - 2025 gồm 07 đồng chí với sự tín nhiệm cao của các đại biểu.

Trên cơ sở kết quả công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội nghị trao tặng các danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc cho 07 tập thể; Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ” cho 04 cá nhân; Bằng khen của Bộ trưởng cho 01 cá nhân. Tập thể Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cũng được công nhận là Tập thể lao động xuất sắc.

 

Media/1_TH1058/Images/c8.jpg

 
  

 

Media/1_TH1058/Images/c9.jpg


 
 

Media/1_TH1058/Images/c9cfdebf-a/10.jpg

Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2024 đã thành công tốt đẹp. Hội nghị thông qua Nghị quyết với các nội dung trong công tác chính trị, tư tưởng, nghiên cứu khoa học, đào tạo, thực nghiệm, thông tin, truyền thông,… Đồng thời, Hội nghị kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động phát huy những thành tích đã đạt được, tích cực đóng góp công sức và trí tuệ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2024.

 

 

Media/1_TH1058/Images/c11.jpg


Lãnh đạo Viện cùng các đại biểu tham dự hội nghị

 

Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

 

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới