HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CÁC QUY ĐỊNH VỀ GIÁO DỤC ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

30 tháng 09/2022

Ngày 28 tháng 09 năm 2022, Vụ Giáo dục Tiểu học – Bộ Giáo dục Đào tạo đã tổ chức Hội thảo “Đánh giá thực trạng triển khai các quy định về giáo dục đối với người khuyết tật” tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ, Hà Nội.

          Hội thảo có sự tham gia của các đại biểu, nhà chuyên môn đến từ các Vụ, Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật, Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia, Đại học sư phạm Hà Nội, Đại học Thủ đô, các Sở Giáo dục và đào tạo, các trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, các trường chuyên biệt, các trường hòa nhập,…. Ngoài ra Hội thảo còn có sự tham gia của đại diện UNICEF Việt Nam, Hiệp hội vì giáo dục cho mọi người Việt Nam và một số tổ chức dân sự vì người khuyết tật khác.

Media/1_TH1058/Images/hoi-thao-bo-289.jpg

Hội thảo gồm 2 phiên họp. Phiên thứ nhất nhằm mục đích Góp ý xây dựng Báo cáo khảo sát, đánh giá các điều kiện cho học sinh khuyết tật học hoà nhập với 02 dự thảo Báo cáo đánh giá thực trạng các điều kiện cho học sinh khuyết tật học hòa nhập và đề xuất giải pháp quản lí chỉ đạoDự thảo Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập. Những báo cáo này được thực hiện bởi các nhà chuyên môn đến từ Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia, Đại học Thủ đô, Đại học Sư phạm Hà Nội.

Sau khi nghe báo cáo dự thảo các đại biểu đã tích cực góp ý cho các dự thảo báo cáo của phiên thứ nhất, trọng tậm vào các vấn đề: đưa giáo dục hòa nhập là một học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo sinh viên ngành sư phạm; cần có quy định định mức nhân sự của trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập để mỗi tỉnh có căn cứ tuyển dụng và sắp xếp nhân sự, các quy định cụ thể về cơ sở vật chất để đảm bảo nhiệm vụ, chức năng của trung tâm.

Phiên thứ hai của hội thảo với nội dung Đánh giá thực trạng triển khai các quy định về giáo dục đối với người khuyết tật. Ở phiên thứ hai, đại biểu được nghe báo cáo đề dẫn đánh giá 10 năm triển khai quy định về giáo dục đối với người khuyết tật, báo cáo tham luận về chính sách cho người khuyết tật, công tác giáo dục hòa nhập tại một số đơn vị, khung kế hoạch giáo dục cá nhân cho học sinh khiếm thính cấp tiểu học dự án QIPEDC.

Sau khi nghe các báo cáo, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi và mong muốn các quy định, chính sách về giáo dục người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, khung kế hoạch giáo dục cá nhân sớm có những điều chỉnh để công tác giáo dục người khuyết tật từng bước được cải thiện chất lượng hơn nữa.

Ths. Phạm Thị Trang

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới