KHAI TRƯƠNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC TẠI 62 PHAN ĐÌNH GIÓT, THANH XUÂN, HÀ NỘI

21 tháng 09/2023

1. Thời gian và địa điểm: 9h00 ngày 22/9/2023 tại số 62, phố Phan Đình Giót, phường Thanh Xuân, Hà Nội

2. Thành phần tham dự:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Ban chỉ đạo GD TKT và TECHCKK, Cục/Vụ chức năng.

- Viện KHGDVN: Lãnh đạo Viện, các phòng chức năng và các trung tâm/trường học trực thuộc Viện, báo chí Viện đưa tin.

- Các đối tác nước ngoài: Angels’ Haven (AH), KOICA.

- Trường Đại học: Sư phạm Hà Nội, Đại học Thủ Đô, Đại học Giáo dục,  Học viện Quản lý Giáo dục, Cao đẳng Sư phạm Trung Ương.

Các tổ chức của và vì người khuyết tật: VAN, ACDC, VAEFA, Hội người mù Trung ương, Ban vận động người Điếc, Thư viện bàn tay khéo léo, Liên hiệp hội người khuyết tật Việt Nam.

Các tổ chức là đơn vị tài trợ: Quỹ Thiện Tâm.

Các tổ chức UN, NGOs: UNICEF, UNDP, RCI, CRS, Childfund.

- Địa phương: Sở GD&ĐT Hà Nội, Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân; các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc phường Phương Liệt.

________________________________

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ NCSE:

Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM

62 Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội

Fanpage :

https://www.facebook.com/chuyenmucgiaoducdacbiet

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012673937654

Web: http://ncse.edu.vn/

#NCSE

☎️: 024 3762 0118

 
Media/1_TH1058/Images/z4712886896578-77f4e71ca6a67824b7d615cab3177e1a.jpg
Media/1_TH1058/Images/380953634-10082373068501307-1054476144405814606-n.jpg

 

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới