KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT QUỐC GIA TẠI HÀ NỘI

23 tháng 09/2023

Ngày 22/9 tại Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức lễ khai trương trụ sở làm việc của Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia.

 

Được thành lập từ năm 1976, Trung tâm giáo dục đặc biệt quốc gia là tổ chức khoa học công nghệ công lập trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Trung tâm có chức năng nghiên cứu, triển khai thực nghiệm khoa học giáo dục đặc biệt (GDĐB), tư vấn cho các cơ quan chức năng xây dựng và ban hành chính sách cho người dạy, người học, phát triển, quản lý ngành học và các vấn đề liên quan đến đến lĩnh vực GDĐB, tham gia đào tạo sau đại học, hợp tác, tư vấn, chuyển giao dịch vụ và thông tin khoa học GDĐB.

Hơn 45 năm qua, Trung tâm đã từng bước phát triển, trở thành cơ sở nghiên cứu hàng đầu, đóng góp quan trọng tích cực vào sự phát triển của GDĐB Việt Nam. Hàng năm, ngoài tham gia các đề tài nghiên cứu, phát triển chương trình giáo dục các cấp học và cho các đối tượng là người có nhu cầu GDĐB. Trung tâm còn chủ động tích cực tổ chức nghiên cứu thực nghiệm và chuyển giao ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học GDĐB, các mô hình và chương trình tại cơ sở thực hành tại trung tâm và các cơ sở giáo dục khác trong cả nước.

 

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Trung tâm Giáo dục đặc biệt quốc gia Nguyễn Thị Kim Hoa đã gửi lời biết ơn tới các chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với người khuyết tật; và lời cám ơn tới các tập thể, cá nhân đã ủng hộ Trung tâm thời gian qua; ngành Giáo dục đã có những quan tâm to lớn trong công tác nghiên cứu và giáo dục người khuyết tật nói chung và giáo dục học sinh khuyết tật nói riêng.

Trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT theo nhu cầu phát triển của xã hội. Sự kiện khai trương trụ sở 62 Phan Đình Giót của Trung tâm Giáo dục đặc biệt quốc gia. Đây thực sự là một sự kiện lớn một đơn vị Nghiên cứu công lập thể hiện rõ sự quan tâm của Nhà nước và xã hội trong công tác giáo dục người khuyết tật. Sự kiện này sẽ là động lực để tập thể cán bộ, giáo viên và công nhân viên nỗ lực đạt được thành công mới.

 

Nguồn: Báo Giáo dục thời đại, Tạp chí Khoa học giáo dục

 
 
Media/1_TH1058/Images/khuyet-tat-127.jpg
 
Media/1_TH1058/Images/bad0431d-7/02.jpg
 

 

Media/1_TH1058/Images/10.jpg
 
Media/1_TH1058/Images/0.jpg
Media/1_TH1058/Images/381408370-6491392757576480-4342166081491366368-n.jpg
Media/1_TH1058/Images/05.jpg
Media/1_TH1058/Images/381507972-6491390880910001-4260620027044763876-n-1.jpg
Media/1_TH1058/Images/04.jpg
Media/1_TH1058/Images/7f96b891-5/07.jpg
Media/1_TH1058/Images/03.jpg

 

 

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới