KHẢO SÁT THỰC TRẠNG HỆ THỐNG CƠ SỞ GIÁO DỤC CHUYÊN BIỆT VÀ HỆ THỐNG TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP TẠI HẢI PHÒNG

10 tháng 11/2022

Nhằm phục vụ cho công việc quy hoạch hệ thống các cơ sở giáo dục chuyên biệt cho người khuyết tât và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2050. Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã giao cho cho Trung tâm GD Đặc biệt Quốc gia trực tiếp thực hiện hoạt động khảo sát tại một số tỉnh thành trong toàn quốc.

Media/1_TH1058/Images/z3869930231840-d0e5a1ae91ac5de56900f678d6b80afe.jpg

Từ ngày 10/11 đến ngày 11/11, Đoàn công tác của Trung tâm GD Đặc Biệt Quốc gia đã thực hiện hoạt động khảo sát thực trạng hệ thống các cơ sở giáo dục chuyên biệt cho người khuyết tât và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tại Hải Phòng.

Đoàn công tác đã làm việc tại 02 cơ sở giáo dục chuyên biệt là Trường khiếm thính Hải phòng và trường Khiếm thị Hải phòng. Ngoài ra, đoàn công tác đã có buổi làm việc trực tiếp với các cơ sở Giáo dục hòa nhập tự thục tại Hải Phòng.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục Hải Phòng, tại thời điểm hiện tại Hải Phòng đang có 02 trường chuyên biệt và 04 Trung tâm Hỗ trợ giáo dục hòa nhập tự thục. Tuy nhiên, trên thực tế số lượng các Trung tâm có tên gọi Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập có số lượng nhiều hơn 4 Trung tâm (số liệu do đoàn công tác thu thập).

Media/1_TH1058/Images/z3869930213097-c28b749e32f6a4a254ccd00d03fd8bb9.jpg

Đoàn công tác đã có buổi tọa đàm cùng sở giáo dục và đào tạo, các trường chuyên biệt và các trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trên địa bản thành phố Hải Phòng. Tọa đàm tập trung vào một số vấn đề có liên quan đến cơ cấu tổ chức vấn hành của các đơn vị, nhu cầu thực tế tại địa phương với hai mô hình trường chuyên biệt và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập,đặc biệt là hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cấp tỉnh, cấp huyện trong công lập. Tại buổi tọa đàm, đại diện các trường chuyên biệt và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tư thục cũng nêu lên những khó khăn và thuận lợi trong quá trình vận hành của đơn vị, từ đó đề xuất một số những vấn đề về chính sách, chế độ và các nhu cầu về quản lý chuyển môn cũng như đào tạo và bồi dưỡng trong lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

Kết thúc 02 ngày làm việc, đoàn công tác đã thu nhận được bức tranh thực trạng giáo dục học sinh khuyết tật tại Hải Phòng khá rõ nét và đầy đủ, đây là thông tin quan trọng và là căn cứ dữ liệu cho bản báo cáo thực trạng tổng thể và hướng quy hoạch của nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới