Khảo sát tiến độ thực hiện các đề tài, nhiệm vụ cấp Bộ năm 2020

15 tháng 09/2021

Chiều ngày 10/9/2021, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức khảo sát tiến độ nhiệm vụ trọng điểm cấp Bộ “Nghiên cứu luận cứ khoa học về sắp xếp các cơ sở giáo dục chuyên biệt và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật” (mã số B2020-VKG-01NV) và đề tài “Phát triển chương trình giáo dục bổ trợ cho trẻ đa tật chuẩn bị học tiểu học” (mã số B2020- VKG- 01) bằng hình thức trực tuyến.

Tham dự cuộc họp có sự tham gia của TS. Tạ Ngọc Trí – Phó vụ trưởng vụ GD Tiểu, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hội đồng khảo sát tiến độ gồm 8 thành viên thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, trong đó PGS.TS Nguyễn Đức Minh Phó viện trưởng là chủ tịch hội đồng.

Chủ nhiệm nhiệm vụ - PGS.TS Lê Văn Tạc - đã báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ và phương án tiến hành các hoạt động tiếp theo từ nay cho đến tháng 12/2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng.

Media/1_TH1058/Images/u1.jpg

Về Nhiệm vụ trọng điểm cấp Bộ “Nghiên cứu luận cứ khoa học về sắp xếp các cơ sở giáo dục chuyên biệt và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật”, TS. Tạ Ngọc Trí nhấn mạnh tính cấp thiết của đề tài trong việc đề xuất các giải pháp về cơ chế chính sách để quản lý và thực hiện có hiệu quả sắp xếp các cơ sở giáo dục đặc biệt cho người khuyết tật Việt Nam. PGS.TS Nguyễn Đức Minh đánh giá nhóm nghiên cứu đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng tiến độ, song cần chỉnh sửa và hoàn thiện các báo cáo chuyên đề. Các hội thảo thuộc nhiệm vụ sẽ tổ chức theo hình thức trực tuyến để đảm bảo an toàn về phòng dịch và phù hợp với điều kiện thực tế nhưng cần chuẩn bị kĩ lưỡng để đạt chất lượng hội thảo tốt nhất. Từ nay đến cuối năm, nhóm nghiên cứu nhiệm vụ rà soát lại các sản phẩm đã có, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hoạt động tiếp theo và điều chỉnh phương án thực hiện một số hoạt động, phù hợp với tình hình thực tế.  

Về đề tài cấp Bộ “Phát triển chương trình giáo dục bổ trợ cho trẻ đa tật chuẩn bị học tiểu học”, sau khi nghe báo cáo tiến độ thực hiện đề tài, Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS Nguyễn Đức Minh đánh giá: Đề tài đã triển khai thực hiện đúng theo tiến độ đăng kí, các sản phẩm đào tạo đã được thực hiện vượt kế hoạch, các sản phẩm ứng dụng của đề tài cần được tiếp tục bổ sung, hoàn thiện.

 

TS. Lê Thị Tố Uyên

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới