LỄ KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CẤP PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

25 tháng 09/2022

Ngày 24 tháng 9 năm 2022, , tại số 4 Trịnh Hoài Đức, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương.

Media/1_TH1058/Images/dsc-0141.jpg

TS. Trương Xuân Cảnh đại diện Viện KHGD Việt Nam phát biểu tại lễ khai giảng lớp học

Tham dự buổi lễ khai giảng,  về phía Học viện Hành chính quốc gia đồng chí Tống Đăng Hưng – giảng viên cao cấp, phó trường ban quản lý bồi dưỡng; TS Nguyễn Thu Hà – giảng viên chính.

Về phía Viện KHGD Việt Nam có sự tham TS Trương Xuân Cảnh – trưởng phòng Tổ chức – Hành chính; ThS. Diệp Phạm Huệ Hương – Phó phòng Tổ chức –Hành chính và toàn thể học viên là cán bộ Viện KHGD Viêt Nam (52 học viên – theo danh sách lớp học)

Media/1_TH1058/Images/dsc-0134.jpg

Đồng chí Tống Đăng Hưng – giảng viên cao cấp, phó trưởng ban quản lý bồi dường Học viện hành chính quốc gia phát biểu tại lễ khai giảng lớp học

Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia ngoài việc chú trọng phát triển chuyên môn nghiệp vụ, các công tác phát triển nghiệp vụ quản lý cũng được BGĐ chú trọng bồi dưỡng và phát triển. Trong khóa học bồi dưỡng kiến thức lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương khai giảng ngày 24 tháng 9 năm 2022, Trung tâm có 04 cán bộ Trung tâm tham dự nhằm nâng cao các nghiệp vụ về quản lý giáo dục trong đơn vị.

Media/1_TH1058/Images/dsc-0158.jpg

Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý cấp phòng và tương đương Viện KHGD Việt Nam tháng 9/2022

Với kế hoạch học tập và các nội dung tập trung vào nghiệp vụ quản lý cấp phòng và tương đương sẽ đem lại nhiều kiến thức bổ ích và ý nghĩa công tác quản lý và tổ chức trong mỗi đơn vị nói riêng và Viện KHGD Việt Nam nói chung trong thời gian tới.  

Lớp học khai giảng ngày 24 tháng 9 năm 2022, dự kiến lớp học kết thúc vào tháng 11 sau các bài tập cuối khóa, hoạt động nghiên cứu thực tiễn kết hợp với kiến thức về quản lý nhà nước và học viên sẽ được cấp chứng chỉ về kiến thức lãnh đạo quản lý cấp phòng.

 

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới