LỄ TỔNG KẾT KHÓA HỌC THỰC TẾ - TRUNG TÂM HỖ TRỢ GIÁO DỤC HÒA NHẬP SƠN LA

07 tháng 06/2024

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-TTHTPTGDHN ngày 14/04/2024 của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục Hòa nhập Sơn La về việc cử  cán bộ, giảng viên đi học nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn tại Trung tâm GDĐB Quốc gia, đoàn học tập thực tế gồm 07 giáo viên của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Sơn La  về Trung tâm GDĐB Quốc gia học tập thực tế từ ngày 22/4 đến 06/06/2024.

Ngày 06/06/2024 Trung tâm GDĐB Quốc gia đã tiến hành tổng kết khóa học thực tế của Trung tâm hỗ trợ giáo dục Hòa nhập Sơn La. Tham dự buổi lễ có sự tham dự của TS.Nguyễn Thị Kim Hoa – Giám đốc Trung tâm GDĐB Quốc gia, các cán bộ tham gia giảng dạy lớp học và 07 cán bộ giáo viên Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Sơn La.

Trong buổi lễ tổng kết, TS. Nguyễn Thị Kim Hoa đã phát biểu, nhận xét về quá trình các cán bộ giáo viên tham gia khóa học. Tiến sĩ đã nhấn mạnh tới việc thực hiện và áp dụng các kiến thức, kĩ năng học được tại trung tâm khi về thực hiện tại địa phương cần linh hoạt và điều chỉnh phù hợp với tình hình địa phương.

Media/1_TH1058/Images/28444564-7/1.jpg

Hình ảnh 1: TS. Nguyễn Thị Kim Hoa phát biểu trong buổi lễ tổng kết

Thay mặt cho các cán bộ giảng dạy trong khóa học, TS. Nguyễn Văn Hưng Trưởng nhóm hỗ trợ chuyên môn Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục Hòa nhập Sơn La đã đưa ra những nhận xét về kết quả thực tế tại trung tâm. Các thầy cô được đánh giá cao và có tinh thần học hỏi, thay đổi điểm hạn chế và phát huy tính tích cực và sáng tạo trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt.

Media/1_TH1058/Images/324210be-1/2.jpg

Hình ảnh 2: TS. Nguyễn Văn Hưng nhận xét kết quả thực tế

Đại diện đoàn thực tế, cô Cà Thị Hậu - Trưởng đoàn thực tế - Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục Hòa nhập Sơn La phát biểu cảm ơn Trung tâm GDĐB Quốc gia đã tạo điều kiện, hướng dẫn tận tình các cán bộ, giáo viên Trung tâm. Đồng thời cô đánh giá cao về tính chuyên nghiệp, uy tín, khoa học của Trung tâm về lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

Media/1_TH1058/Images/8f97bfd3-9/3.jpg

Hình ảnh 3: Cô Cà Thị Hậu - Trưởng đoàn thực tế phát biểu

Kết thúc buổi tổng kết, các cán bộ giáo viên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Trung tâm đã tạo điều kiện và hướng dẫn đoàn thực tế trong thời gian vừa qua. Hi vọng trong thời gian tới trung tâm GDĐB Quốc Gia sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Trung tâm giáo dục Hòa nhập Sơn La, giúp Trung tâm ngày càng phát triển hơn về chuyên môn.

Media/1_TH1058/Images/33.jpg

Hình ảnh 4: Đoàn thực tế tặng hoa Trung tâm

Nguyễn Hằng

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới