Tập huấn cán bộ và giáo viên chủ chốt về sử dụng bộ kiểm tra năng lực đọc – viết – tính toán cho học sinh khuyết tật học hòa nhập tại thành phố Đông Hà – Quảng Trị

02 tháng 11/2022

Từ ngày 13/10/2022 đến ngày 16/10/2022, Trung tâm Giáo dục đặc biệt quốc gia phối hợp với tổ chức RCIHội từ thiện tỉnh Quảng Trị tiến hành khóa tập huấn “Hướng dẫn sử dụng bảng kiểm tra năng lực học tập cho học sinh khuyết tật tiểu học hòa nhập”. Khóa tập huấn được tiến hành trực tiếp bởi ThS. Lê Thị Tâm – Trưởng phòng Thực nghiệm Khoa học Giáo dục Đặc biệt và trợ giảng ThS. Nguyễn Thị Hằng – Trưởng nhóm giáo viên. Đối tượng tham gia khóa tập huấn là các cán bộ, giáo viên cốt cán của 08 trường tiểu học hòa nhập thuộc tỉnh Quảng Trị. Nội dung của khóa tập huấn tập trung vào cách thức sử dụng và tiến hành kiểm tra năng lực đọc - viết - tính toán học sinh khuyết tật học hòa nhập cấp tiểu học.

Media/1_TH1058/Images/hinh-anh-1cbgv.jpg

Hình ảnh 1: Tập thể giảng viên, cán bộ và giáo viên chủ chốt tham gia khóa tập huấn

Trong hai ngày 13/10 và 14/10, ThS. Lê Thị Tâm đã trình bày và hướng dẫn thực hiện các nội dung “Kiểm tra năng lực đọc - viết cho học sinh khuyết tật học hòa nhập” cho nhóm cán bộ chủ chốt. Các giáo viên lần lượt được cung cấp lý thuyết cơ bản về hình thành và phát triển kỹ năng đọc – viết, cũng như cách thức thực hiện hệ thống các bài kiêm tra kỹ năng đọc – viết theo trật tự từ đơn giản đến phức tạp. Để giúp nâng cao kỹ năng sử dụng bảng kiểm tra đọc – viết cho các giáo viên được đào tạo, nhóm giảng viên đã tổ chức hoạt động thực hành trực tiếp trên học sinh không khuyết tật và có khuyết tật tại trường Tiểu học & Trung học cơ sở Gio Hải, Đông Hà, Quảng Trị.

Media/1_TH1058/Images/hinh-anh-2.jpg

Hình ảnh 2: Hướng dẫn thực hành kiểm tra năng lực học sinh

Trong hai ngày tiếp theo 15/10 và 16/10, các giáo viên chủ chốt từ 08 trường hòa nhập trong vùng dự án cũng được hướng dẫn thực hiện bảng kiểm tra năng lực tính toán cho học sinh khuyết tật. Quá trình thực hành và tương tác trực tiếp với học sinh khuyết tật đã giúp các giáo viên nhận biết và phân biệt rõ hơn mục đích của hoạt động dạy và hoạt động kiểm tra. Từ đó các giáo viên biết cách kiểm soát cảm xúc của bản thân, tập trung vào hoạt động kiểm tra khả năng và nhu cầu của học sinh, cũng như giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình làm việc với học sinh được hiệu quả hơn.

Media/1_TH1058/Images/hinh-anh-3.jpg

Hình ảnh 3: Thảo luận sau khi thực hành kiểm tra năng lực học sinh

Mặc dù khóa tập huấn đã diễn ra trong những ngày Quảng Trị đón những trận mưa bão, lũ lụt lớn nhưng các cán bộ, giáo viên vẫn tham gia tích cực và đầy đủ. Tất cả các cán bộ và giáo viên đều đánh giá rất cao về nội dung và ý nghĩa của khóa tập huấn.

Người viết bài: ThS. Nguyễn Thị Hằng & ThS. Lê Thị Tâm

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới