Tập huấn chuyển đổi văn bản định dạng PDF sang định dạng sách nói

22 tháng 03/2022

Nhằm hỗ trợ những người gặp khó khăn trong việc tiếp cận văn bản in, trong đó có người khuyết tật nhìn, tháng 3 năm 2022, Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia tiến hành tổ chức tập huấn sử dụng các phần mềm chuyển đổi từ văn bản PDF sang bản audio. Tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tuyến dành cho các cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý, giáo viên của các Trường chuyên biệt và Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục Hòa nhập.

Giảng viên phụ trách chia sẻ nội dung này là GS. Masakazu Suzuki, Đại học Kyushu, Nhật Bản. GS Masakazu đồng thời là Chủ tịch của tổ chức NPO Science Accessibility Net, đơn vị phát triển các phần mềm chuyển đổi. Khóa tập huấn giới thiệu các phần mềm chuyển đổi văn bản định dạng PDF, đặc biệt là các văn bản định dạng PDF môn Khoa học chứa các công thức và hình ảnh. Các phần mềm bao gồm InftyReader, Chatty Infty và ChattyBooks. Sau khi sử dụng các phần mềm chuyển đổi này, các file văn bản định dạng PDF được chuyển sang định dạng sách nói DAISY hoặc EPUB. Để sử dụng được các phần mềm, người dùng cần cài đặt trên máy tính, đồng thời tải thêm bộ đọc của Sao mai để nghe giọng đọc Tiếng Việt. Nếu các phần mềm được đưa vào sử dụng thành thạo và rộng rãi tại các cơ sở có người khuyết tật sẽ giúp cho người khuyết tật tiếp cận dễ dàng với sách nói, giải quyết đáng kể việc thiếu sách chữ in hoặc sách chữ nổi.

Media/1_TH1058/Images/z3272915228873-515180489832dda4c12969625b70d93f.jpg

Khóa tập huấn được tiếp tục triển khai trong tháng 4.2022 để các đơn vị thành thạo các thao tác chuyển đổi cũng như xây dựng kế hoạch chuẩn bị nguồn lực cho việc chuyển đổi sách in sang định dạng sách nói trong tương lai.

Tg: Trịnh Thị Thu Thanh

 

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới