Tập huấn “ Quản lý hệ thống hỗ trợ giáo dục người khuyết tật Việt Nam” tại Vĩnh Phúc

07 tháng 11/2022

Thực hiện chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã triển khai Tập huấn thí điểm phần mềm “Quản lý hệ thống hỗ trợ giáo dục người khuyết tật Việt Nam” trong 2 ngày 07 và 08 tháng 11 năm 2022 tại tỉnh Vĩnh Phúc bằng hình thức trực tuyến.

Đại biểu tham dự tập huấn 640 đại biểu đến từ 475 điểm cầu bao gồm:

- Thầy Phạm Khương Duy, Phó Giám đốc Sở GDĐT.

- Ông Hoàng Minh Tuấn – Trưởng phòng giáo dục phổ thông tỉnh Vĩnh Phúc

- Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách giáo dục người khuyết tật các Phòng: Giáo dục Mầm non - Tiểu học, Giáo dục Trung học và Thường xuyên, Tổ chức cán bộ và Bộ phận phụ trách Công nghệ thông tin - Sở GDĐT.

- Cán bộ phụ trách giáo dục người khuyết tật, cán bộ phụ trách dữ liệu công nghệ thông tin của: Phòng GDĐT các huyện, thành phố, trường mầm non (mẫu giáo); tiểu học; tiểu học - trung học cơ sở; tiểu học - trung học cơ sở - trung học phổ thông; trung học cơ sở; trung học cơ sở - trung học phổ thông; trung học phổ thông; các cơ sở giáo dục tư thục trên địa bàn tỉnh.

Khóa tập huấn tập trung vào 2 nội dung chính: 1) Hướng dẫn thu thập thông tin về quản lý giáo dục người khuyết tật; 2) Hướng dẫn sử dụng, vận hành các chức năng của phần mềm.

Sau khóa tập huấn các cơ sở giáo dục sẽ tiến hành: 1) Thu thập thông tin về người khuyết tật và người nghi ngờ khuyết tật trên địa bàn theo trường dữ liệu và hướng dẫn nhận diện; 2) Đưa thông tin thu thập lên phần mềm.

Cũng sau khóa tập huấn, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam sẽ tiến hành hỗ trợ giám sát việc thu thập thông tin về quản lý hệ thống hỗ trợ giáo dục người khuyết tật tại 1 số đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nhằm kiểm tra độ tin cậy của các thông tin thu thập và nâng cao năng lực cho cán bộ địa phương về thu thập, nhập dữ liệu thông tin về quản lý giáo dục người khuyết tật từ đó điều chỉnh phần mềm và tài liệu hướng dẫn thực hiện thu thập số liệu cho phần mềm “Quản lý hệ thống hỗ trợ giáo dục người khuyết tật Việt Nam”.

          Dưới đây là 1 vài hình ảnh khóa tập huấn:

Media/1_TH1058/Images/z3861123591430-950cd16224309f06658597f281752bc5.jpg
Media/1_TH1058/Images/z3861123583940-6c56dee0c29b4459a56b8ad9f4d27d89.jpg
Media/1_TH1058/Images/1d147a2e-a/tap-huan-phan-mem.jpg

 

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới