TẬP HUẤN VR TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

19 tháng 12/2022

Với sự tài trợ của tổ chức Unicef Trung tâm giáo dục đặc biệt Quốc gia được Viện Khoa học giáo dục Việt Nam giao nhiệm vụ thực hiện hoạt động Ứng dụng công nghệ để thúc đẩy học tập hòa nhập và chất lượng và trẻ em khuyết tật

Media/1_TH1058/Images/z3959592799174-9134d66f7c961eeaacec96d1d74f1f0a.jpg

Nối tiếp đợt tập huấn về Tài liệu hỗ trợ học sinh tăng động giảm chú ý đã được tổ chức tại Hà Nội ngày 13/12 đến ngày 14/12/2022 trong khuôn khổ của dự án Trung tâm GD Đặc Biệt Quốc gia đã tiếp tục thực hiện hoạt động tập huấn tài liệu tại TP Hồ Chí Minh

Tham gia lớp tập huấn có  sự tham gia của các lãnh đạo và giáo viên đến từ 06 cơ sở Giáo dục hòa nhập tại TP Hồ Chí Minh, Sóc Trăng, Đà Nẵng, An Giang và Ninh Thuận. Nội dung tập huấn được nhóm nghiên cứu hoạt động Ứng dụng thực tế ảo trong can thiệp hỗ trợ giáo dục trẻ tăng động giảm chú ý thực hiện trong hai ngày, cụ thể: giới thiệu về ứng dụng công nghệ thức tế ảo trong hỗ trợ can thiệp; Hỗ trợ can thiệp giáo dục học sinh tăng động giảm chú ý. Nội dung tập huấn nhằm cung cấp kiến thức, kĩ năng và là một trong những bước chuẩn bị cho việc triển khai nghiên cứu ứng dụng phần mềm thực tế ảo VREPUTIC dành cho học sinh tại các cơ sở nói trên ở giai đoạn tiếp theo của dự án.

Sau đây là một số hình ảnh đợt tập huấn

Media/1_TH1058/Images/z3959622494263-db3192329be7ecf4f2f167c4708902ba.jpg
Media/1_TH1058/Images/z3959622499871-00a1f6022f840d07a11acf48554dd1b4.jpg
Media/1_TH1058/Images/z3959592793052-48140fab35b3b475ada25d39aa59bf2b.jpg

 

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới