THAM DỰ KHÓA BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN TẠI MALAYSIA

21 tháng 11/2023

Ngày 20-24/11/2023 tại “SEAMEO SEN Regional Center For Special Education Needs (Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Khu vực Đông Nam Á) diễn ra khoá tập huấn: “TRỊ LIỆU NGÔN NGỮ VÀ HOẠT ĐỘNG CHO HỌC SINH CÓ NHU CẦU GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT”

Trung tâm giáo dục đặc biệt Quốc Gia (NCSE) đã cử hai cán bộ đại diện cho Việt Nam tham dự:

Media/1_TH1058/Images/z4902064636629-6704a2428d7bd7870f222f67207d5aae.jpg

Ông: Ths. NCS. Nguyễn Trọng Dần - Cán bộ nghiên cứu phòng

Giáo dục người rối loạn phát triển

Media/1_TH1058/Images/z4902064524386-15edbf771f84a4863865ac53f7be4982.jpg

Ông: Nguyễn Văn Được- Giáo viên Phòng Thực nghiệm khoa học GDĐB.

Media/1_TH1058/Images/3a3c5dd8-6/1.jpg

Khoá tập huấn hứa hẹn sẽ mang lại nhiều kiến thức và kỹ năng bổ ích cho học sinh NCSE nói riêng và học sinh có nhu cầu giáo dục đặc biệt tại Việt Nam nói chung

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới