THAM DỰ KHÓA BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN TẠI MALAYSIA

05 tháng 06/2023

Căn cứ Thông báo ngày 28/3/2023 của Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á-Giáo dục đặc biệt về việc cử cán bộ đi tập huấn tại Malaysia, Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia cử cán bộ tham dự khóa tập huấn “Những tiếp cận dạy học cho học sinh khó khăn về đọc và tính toán” từ ngày 22/5/2023 đến ngày 26/5/2023.

Khóa học diễn ra thành công với sự có mặt của 35 học viên đến từ các quốc gia Đông Nam Á, gồm: Malaysia, Thái Lan, Campuchia, Philipines, Brunei, Việt Nam. Các giảng viên đến từ Malaysia đã trình bày và hướng dẫn thực hành với các nội dung dạy học cho học sinh khó khăn về đọc do tiến sĩ Yoong Soo May hướng dẫn và nội dung dạy học cho học sinh khó khăn về tính toán do tiến sĩ Fu Sa Hoe và bà Joyce Lew hướng dẫn.

Các học viên tham gia khóa học đều tham gia rất tích cực, vui vẻ và hiệu quả. Các giờ học lí thuyết được các giảng viên chia sẻ và học viên các nước trao đổi kinh nghiệm tại quốc gia của mình. Các hoạt động thực hành được thảo luận và chia sẻ theo từng nhóm nhỏ.

Khóa học kết thúc với nhiều ấn tượng tốt đẹp về văn hóa, tri thức về trẻ có khó khăn về học đọc và học tính toán đến từ các giảng viên và các thành viên tham gia khóa học ở các nước Đông Nam Á.

Media/1_TH1058/Images/4ec2e178-7/picture1.jpg

Ảnh lưu chụp các học viên khóa tập huấn

 

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới