Thông báo khóa học trực tuyến “Tiếp cận tâm lý trong hỗ trợ học sinh có Khuyết tật học tập”

28 tháng 03/2022

 

Tổ chức giáo dục Đông Nam Á (SEAMEO SEN) tổ chức khóa học trực tuyến “Tiếp cận tâm lý trong hỗ trợ học sinh khuyết tật học tập”, Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia xin thông báo tới các Thầy/cô, nhà chuyên môn trong lĩnh vực. Thông tin cụ thể như sau:

Mục tiêu khóa học: Cung cấp cho người học các kiến thức và kĩ năng áp dụng các chiến lược liên quan đến hỗ trợ, tư vấn học cho học sinh khuyết tật học tập trong các môi trường khác nhau; kết nối các giáo viên, nhân viên, chuyên gia làm viêc trong lĩnh vực giáo dục đặc biệt ở các nước trong khu vực.

Thời gian: 12/04/2022 – 14/04/2022

Khai mạc và học : 9.30– 16.30 (Giờ GTM +8, Malaysia)

Đối tượng: Giáo viên giáo dục đặc biệt tại các trường chuyên biệt và hòa nhập

Số lượng dành cho Việt Nam: 10 người

Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh

Phí tham dự: Miễn phí

Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia là đơn vị điều phối hoạt động này tại Việt Nam. Ứng viên vui lòng gửi đăng kí tham dự theo mẫu cho ông Nguyễn Trọng Dần theo địa chỉ email: dannt@vnies.edu.vn trước ngày 29/03/2022. Mẫu thông tin đăng kí:

Họ và tên

Đơn vị

công tác

Chuyên ngành đào tạo

Số năm

 kinh nghiệm

Trình độ Tiếng Anh

Địa chỉ Email

Số điện thoại

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

Lưu ý: Chỉ những ứng viên phù hợp mới nhận được bản đăng kí tham dự chính thức của SEAMEO SEN.

Trân trọng./.

Tg: Trọng Dần

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới