Thông tin Tập huấn Đào tạo Giáo viên “Can thiệp và hỗ trợ hành vi tích cực”

16 tháng 10/2022

Ngày 12 tháng 10 năm 2022, Trung tâm Giáo dục đặc biệt Quốc gia (NCSE) phối hợp với tổ chức Tổ chức Dự án Việt Nam (PVF) tổ chức buổi đào tạo thứ 4 với chủ đề “Quy trình ứng phó với các hành vi thách thức”. Buổi đào tạo nhấn mạnh đến việc sử dụng mô hình ABC trong can thiệp hành vi thách thức cho trẻ nhỏ.

A

ANTECEDENTS- Tiền hành vi

“PREVENT”

B

BEHAVIOR – Hành vi

“TEACH”

C

       CONSEQUENCES – Hệ quả

“REINFORCE”

Thiết kế các môi trường hỗ trợ bằng cách sử dụng các chiến lược trước đó nhằm thúc đẩy một môi trường học tập tích cực, có thể dự đoán được và an toàn cho TẤT CẢ học sinh.

Dạy các kỹ năng hỗ trợ một môi trường học tích cực và an toàn cho TẤT CẢ học sinh.

Cung cấp phản hồi về hiệu suất cụ thể và liên tục các biện pháp củng cố tích cực nhằm thúc đẩy bản chất TẤT CẢ học sinh tham gia vào các hành vi phù hợp với xã hội.

Mô hình can thiệp hành vi thách thức ABC

Media/1_TH1058/Images/pvf-1410.jpg

Cristy Clouse đang trình bày mô hình can thiệp hành vi thách thức ABC

Buổi tập huấn có sự tham gia của 15 học viên là các Nghiên cứu viên, giảng viên, giáo viên, phụ huynh của Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia, Trường Cao đẳng sư phạm trung ương và Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập. Mục tiêu của buổi đào tạo hôm nay là:

  1. Phân biệt giữa các hành vi xã hội – tình cảm là chuẩn mực cho sự phát triển và những hành vi cần được đánh giá và hỗ trợ thêm
  2. Phát triển các chính sách và thủ tục, hỗ trợ nhân viên giải quyết các hành vi thách thức

Sau buổi đào tạo này, nhóm lãnh đạo và nhóm tập huấn viên (Leader và Trainer group) của Trung tâm GDĐB Quốc gia sẽ họp để triển khai các nội dung đã được hai giảng viên chia sẻ và sẽ áp dụng ngay tại Phòng thực nghiệm Khoa học Giáo dục, Trung tâm GDĐB Quốc gia.

Buổi học hôm nay thực sự rất thú vị và hữu ích với học viên. Chúng tôi cũng rất mong chờ các buổi học sau sẽ tiếp tục được học thêm những kiến thức mới bổ ích và thú vị từ các chuyên gia Mỹ về Can thiệp và hỗ trợ hành vi tích cực.

TS. Mai Thị Phương

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới