Thông tin về Khảo sát thực trạng đề tài B2021-VKG-03

31 tháng 03/2022

Từ ngày 23 đến 25 tháng 3 năm 2022, các thành viên nhóm đề tài B2021-VKG-03 do TS. Mai Thị Phương chủ nhiệm đã tiến hành khảo sát thực trạng chuẩn bị cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ vào lớp Một tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm đề tài đã khảo sát tại 11 cơ sở công lập và tư thục với các loại hình trường/trung tâm chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ Giáo dục hòa nhập, trường mầm non hòa nhập. Nhóm đề tài đã nhận được sự ủng hộ của Nhà trường và phụ huynh khi nhóm thực hiện khảo sát tại trường/trung tâm.

Media/1_TH1058/Images/anh1.jpg

Hình 1. Lớp tiền học đường tại một Trung tâm tư thục

Kết quả khảo sát cho thấy:

1)      Mô hình lớp tiền học đường tại các trường và trung tâm công lập và tư thục đều đang được triển khai tuy nhiên chương trình lớp tiền học đường tại các cơ sở giáo dục khác nhau thì khác nhau.  

Media/1_TH1058/Images/anh2.png

Hình 2. Lớp Tiền học đường tại trường chuyên biệt công lập

2)      Về cơ sở vật chất, các trường tư thục có lớp học rộng rãi hơn, khang trang hơn các lớp ở cơ sở công lập; Mỗi lớp đều có 2 GV chuyên môn Giáo dục đặc biệt và mầm non phụ trách; Có sự đa dạng khuyết tật trong một lớp, bao gồm: rối loạn phổ tự kỉ, khuyết tật trí tuệ, tăng động giảm tập trung, khiếm thính (nhẹ).

 

Từ kết quả khảo sát tại Hồ Chí Minh và tiếp theo là khảo sát ở Hà Nội và Đà Nẵng, đề tài sẽ đề xuất “Khung chương trình tiền học đường chuẩn bị cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ vào lớp Một hòa nhập”.

 

TS. Mai Thị Phương

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới