Tiếp đoàn công tác trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình

27 tháng 03/2023

Ngày 27/03/2023, Trung tâm Giáo dục đặc biệt quốc gia (NCSE)  vinh dự được đón đoàn cán bộ trường Cao đẳng sư phạm Thái Bình tới thực tế và tham quan mô hình giáo dục đặc biệt tại Trung tâm. Đoàn gồm 16 cán bộ gồm bà Nguyễn Thị Nụ - Phó hiệu trưởng trường Cao đằng Sư phạm và đại diện lãnh đạo phòng quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, chủ nhiệm khoa cùng giảng viên Khoa các bộ môn chung và giáo dục hòa nhập, Ban giám hiệu trường mầm non Hoa hồng. Về phía Trung tâm Giáo dục Quốc gia có sự tham gia của ThS. Phạm Hà Thương – Phó giám đốc trung tâm, TS. Trần Thị Thư – Trưởng phòng người khuyết tật nhìn và đa tật. Ngoài ra còn có sự tham gia của các cán bộ nghiên cứu viên, giáo viên trung tâm giáo dục Đặc biệt Quốc gia.

Media/1_TH1058/Images/6dae2e92-c/anh-1.jpg

Hình ảnh 1: Đoàn tặng hoa trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia

Đại diện Trung tâm, ThS. Phạm Hà Thương đã có bài trình bày giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, hoạt động và mô hình giáo dục cho trẻ có nhu cầu đặc biệt của NCSE.

Media/1_TH1058/Images/a9b0f5d2-6/anh-2.jpg

Hình ảnh 2: ThS Phạm Hà Thương chia sẻ thông tin về Trung tâm

Sau khi lắng nghe những chia sẻ về NCSE, đoàn thực tế đã trực tiếp tham quan mô hình giáo dục đặc biệt của Phòng thực nghiệm Khoa học Giáo dục Đặc biệt. Đoàn được tiếp cận với quy trình đánh giá, mô hình can thiệp sớm, mô hình can thiệp chuyên biệt tại Trung tâm.

Media/1_TH1058/Images/f81ac92f-9/anh-3.jpg

Hình ảnh 3: Đoàn tham quan thực tế tại Phòng thực nghiệm

Sau buổi làm việc, trường CĐSP Thái Bình đề xuất một số nội dung hỗ trợ từ NCSE bao gồm: Tư vấn định hướng cho nhà trường về vận hành trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập Tỉnh, phát triển nguồn nhân lực cho Trung tâm cũng như liên kết để đào tạo bồi dưỡng cấp chứng chỉ về giáo dục hòa nhập trong Tỉnh.

Một số hình ảnh khác:

Media/1_TH1058/Images/z4215861143411-be65a03a78d833d567042875d32fda58.jpg
Media/1_TH1058/Images/z4215861176139-33c85099b07688a4522f04b882a14167.jpg

Người viết bài: ThS. Nguyễn Thị Hằng

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới