Thông tin văn bản
Tên văn bản Quyết định số 1100/ QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật
Số/Ký hiệu 1100/QÐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 21/06/2017
Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ