Thông tin văn bản
Tên văn bản Quyết định Ban hành Quy định về giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật.
Số/Ký hiệu 23/2006/QÐ-BGD&ÐT
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 06/06/2006
Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo