Thông tin văn bản
Tên văn bản Quyết định Phê duyệt Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2020
Số/Ký hiệu 1215-QÐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 25/08/2019
Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ