17 tháng 08/2021 Thực nghiệm Giáo dục đặc biệt

Kết quả khảo sát giáo dục hòa nhập tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

Nằm trong khuôn khổ đề án phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021 – 2025, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc tiến hành khảo sát thực trạng giáo dục hòa nhập của tỉnh.

17 tháng 08/2021 Thực nghiệm Giáo dục đặc biệt

Kết quả thực tập sư phạm của sinh viên năm 2 ngành giáo dục đặc biệt khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Thủ đô Hà Nội tại Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia

Trong 4 tuần, từ 8/3 – 2/4/2021, Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia đã đón 11 sinh viên năm 2 ngành Giáo dục đặc biệt, Khoa Xã hội và Nhân văn, trường Đại học Thủ Đô với kì thực tập sư phạm 1.

Đối tác liên kết giáo dục đặc biệt tại Việt Nam và trên thế giới