BUỔI HỌC THỨ 10 “THÚC ĐẨY SỰ THAM GIA CỦA GIA ĐÌNH” CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “HỖ TRỢ VÀ CAN THIỆP HÀNH VI TÍCH CỰC CHO TRẺ- EC-PBIS”

14 tháng 04/2023

Ngày 13/4/2023, Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật California về Can thiệp và Hỗ trợ Hành vi Tích cực và Trung tâm giáo dục Đặc biệt Quốc gia (NCSE) đã tổ chức buổi học thứ 10 của Chương trình đào tạo “Hỗ Trợ Và Can Thiệp Hành Vi Tích Cực cho trẻ - ECPBIS” với chủ đề “Thúc đẩy sự tham gia của gia đình”. 

Media/1_TH1058/Images/z4264114243535-6849e8dc68c2736912e169babb4ec338.jpg

Buổi học được trình bày bởi giảng viên Barbara Caltac với nội dung đào tạo nhấn mạnh đến: điểm chuẩn chất lượng theo mô hình EC-PBIS cho sự tham gia của gia đình; Sử dụng bộ chiến lược Backpack trong giải quyết hành vi, cảm xúc và kỹ năng xã hội ở trẻ và các giải pháp tích cực dành cho gia đình. Tại buổi đào tạo, giảng viên cũng giới thiệu các nguồn học liệu dành cho các nhà chuyên môn, trong đó các tài liệu đáng lưu tâm có thể tham khảo tại Website: https://challengingbehavior.org/ 

Media/1_TH1058/Images/thu-hinh-lop-ecpbis-module-10-ngay-13-thang-4-frame-at-61m20s.jpg

Mục tiêu của chương trình đào tạo là phát triển đội ngũ giảng viên cốt cán có kiến thức về hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ nhỏ. Trong đó, hỗ trợ hành vi tích cực EC-PBIS dựa trên 4 nguyên tắc: thúc đẩy năng lực cảm xúc xã hội cho trẻ, cung cấp can thiệp dựa trên bằng chứng hỗ trợ năng lực cảm xúc xã hội, dựa trên dữ liệu về hành vi để đưa ra quyết định có giá trị, cung cấp quy trình và cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho người thực hiện.
Các thành viên đều đánh giá cao cách giảng bài khoa học, mang tính hệ thống và đầy nhiệt tình của hai giảng viên.
Chương trình đào tạo “Hỗ Trợ Và Can Thiệp Hành Vi Tích Cực cho trẻ - EC-PBIS” sẽ tiếp tục được triển khai trong buổi tiếp theo trong tháng 5. Chúng tôi rất mong chờ các buổi học sau sẽ được tiếp thu thêm những kiến thức mới bổ ích và thú vị từ các chuyên gia Mỹ về Can thiệp và hỗ trợ hành vi tích cực. 

TS. Trần Thị Thư

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới