Tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc về tiêu chuẩn học tập cần đạt, cấu trúc tiết học và mục tiêu học tập

03 tháng 12/2022

Vào ngày 26/11 các giáo viên trong Trung Tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia (TTGDĐBQG) đã tham dự buổi tư vấn, chia sẻ chuyên môn từ các chuyên gia đến từ tổ chức Anglels’ Haven (AH) Hàn Quốc về các nội dung: Tiêu chuẩn học tập cần đạt, cấu trúc tiết học và mục tiêu học tập.

Media/1_TH1058/Images/hinh-anh-1.jpg

Cô Cho Kyung A trong buổi chia sẻ)

Trong nội dung về tiêu chuẩn học tập cần đạt, cô Cho Kyung A đã giải đáp, chia sẻ những thông tin vô cùng hữu ích liên quan đến: Các tiêu chuẩn đánh giá thành tích học tập; cách để tạo cơ hội cho tất cả học sinh được tham gia “thuyết trình”- trình bày, mô tả, ra hiệu …tự đánh giá theo khả năng về nội dung đã học; chuẩn bị bài học thông minh; gợi ý một số cách để tạo không khí thoải mái trong lớp học; nói về trải nghiệm giảng dạy – trải nghiệm học tập của học sinh; một số cách để học sinh chủ động chia sẻ.

Media/1_TH1058/Images/82d3678d-6/hinh-anh-2.jpg

Một số hoạt động trong buổi chia sẻ)

Cũng trong buổi chia sẻ, cô Cho Kyung A đã giới thiệu về những tiêu chí đánh giá năng lực, cách hỗ trợ và đào tạo, phát triển chuyên môn cho giáo viên giáo dục đặc biệt của Hàn Quốc được thực hiện hàng năm.

Cấu trúc tiết học hiệu quả là điều quan trọng để tạo nên thành công của một tiết học bên cạnh các kỹ thuật, cách thức tiếp cận từ phía học sinh. Điều đó yêu cầu giáo viên cần tìm hiểu,nghiên cứu về bài học, khả năng của học sinh để có thể tạo cơ hội cho học sinh nghiên cứu, trải nghiệm, mở rộng hiểu biết về nội dung được cung cấp trong tiết học.

Media/1_TH1058/Images/dc5bdeb0-d/hinh-anh-3.jpg

Một số chia sẻ của cô Park Young Mi)

Không khí vui vẻ trong tiết học, sự chú ý của học sinh được phân tích qua phần trình bày của cô Park Young Mi về mục tiêu học tập hiệu quả. Cô đã chia sẻ những tình huống thực tế, những tiêu chí để lớp học thường xuyên có tiếng cười, thu hút sự tham gia của học sinh, bao gồm những học sinh luôn thu mình hay từ chối thực hiện nhiệm vụ.

Buổi chia sẻ về Tiêu chuẩn học tập cần đạt, cấu trúc tiết học và mục tiêu học tập từ các chuyên gia Giáo dục Đặc biệt Hàn Quốc đã đem lại cho giáo viên TTGDĐBQG rất nhiều những kiến thức thiết thực và ý nghĩa.

Giáo viên: Nguyễn Thị Huyền

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới