Đánh giá khả năng ngữ pháp của trẻ khiếm thính lớp 6, khối điếc, trường Cao đẳng sư phạm Trung ương

16 tháng 09/2021

Tg: Đỗ Long Giang

Nghiên cứu, so sánh khả năng ngữ pháp của trẻ khiếm thính lớp 6, khối điếc, trường Cao đẳng sư phạm Trung ương với học sinh bình thường, trên cơ sở đó đưa ra các khuyến nghị cần thiết

Chi tiết liên hệ: ncse@vnies.edu.vn

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới