Hướng dẫn phụ huynh một số chiến lược phát triển khả năng nghe nói cho trẻ khiếm thính sử dụng thiết bị trợ thính tại gia đình

16 tháng 09/2021

Tg: Phạm Thị Trang

Bối cảnh:
Trong giai đoạn đầu trẻ khiếm thính (TKT) được trang bị thiết bị trợ thính, các bậc phụ huynh (PH) còn gặp nhiều khó khăn trong việc dạy trẻ các kĩ năng nghe thông qua thiết bị trợ thính để phục hồi khả năng nghe nói. Bởi vậy việc hướng dẫn PH phát triển kĩ năng nghe nói cho con sử dụng thiết bị trợ thính có vai trò then chốt trong quá trình phát triển khả năng nghe nói cho trẻ. Bài báo này mô tả 10 chiến lược cơ bản PH có thể áp dụng ở nhà để phát triển kĩ năng nghe nói cho trẻ và kết quả hướng dẫn các chiến lược này trên 3 PH có con khiếm thính từ 0 – 3 tuổi.
Kết quả:
PH đã có những chuyển biến tích cực và giúp con mình phát huy tối đa được sức nghe trong việc phát triển kĩ năng nghe nói tại gia đình.
Bàn luận:
Hướng dẫn các chiến lược phát triển kĩ năng nghe nói cho PH có con khiếm thính sử dụng thiết bị trợ thính cần được thực hiện rộng rãi để họ có thể phát huy tối đa tiềm năng của bản thân trong việc giúp con phục hồi khả năng nghe nói tại gia đình.

Chi tiết liên hệ: ncse@vnies.edu.vn

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới