Khả năng ngữ pháp của trẻ khiếm thính cấp tiểu học tại các trường chuyên biệt

16 tháng 09/2021

Tg: Đỗ Long Giang

So sánh và đánh giá khả năng ngữ pháp của trẻ khiếm thính cấp tiểu học tại các trường chuyên biệt, từ đó đưa ra các khuyến nghị nâng cao khả năng ngữ pháp của trẻ khiếm thính

Chi tiết liên hệ: ncse@vnies.edu.vn

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới