Mọi trẻ khuyết tật đi học đều được miễn học phí

31 tháng 08/2021

 

Ngày 27 tháng 8 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Theo Khoản Điều 15, Mục 1, Chương IV của Nghị định, trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên khuyết tật được miễn học phí. Cũng tại Mục 1, Chương IV, Điều 18, trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông bị khuyết tật được hỗ trợ chi phí học tập.

Để được miễn học phí và hỗ trợ chi phí học tập, người khuyết tật cần giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (tại Điều 19, Mục 2).

Trước đó, tại Điều 7 Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định một trong các trường hợp được miễn học phí là trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế. Và theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, đối tượng là trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật khó khăn về kinh tế là thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ sẽ được miễn học phí.

Media/1_TH1058/Images/uyenjpg.jpg

Như vậy, với quy định miễn học phí và hỗ trợ chi phí học tập (không kể hoàn cảnh kinh tế) của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, mọi trẻ khuyết tật sẽ có nhiều cơ hội học tập hơn, góp phần đảm bảo quyền được giáo dục của người khuyết tật.

 

TS. Lê Thị Tố Uyên

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới