Nâng cao chất lượng giải bài toán có lời văn cho cho học sin khiếm thính lớp 1 học chương trình chuyên biệt

16 tháng 09/2021

Tg: Nguyễn Thị  Bích Trang

Giúp giáo viên trong việc hướng dẫn học sinh khiếm thính lớp 1 giải bài toán có lời văn bằng sơ đồ dễ dàng hơn

Chi tiết liên hệ: ncse@vnies.edu.vn

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới