Chuyên đề 1: Phát triển chương trình giáo dục đặc biệt

17 tháng 11/2021

Media/1_TH1058/Images/chuyen-de-1.jpg

A.      Thông tin về chủ trì

Chủ trì Chuyên đề 1 gồm TS. Nguyễn Thị Kim Hoa và TS Kim Samsung.

1)      TS Nguyễn Thị Kim Hoa hiện đang là Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia. TS Hoa đã có 23 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục trẻ khuyết tật, đặc biệt là trẻ rối loạn phát triển. TS Hoa đồng thời cũng phụ trách nhiều dự án quốc tế tại Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia.

TS Kim Samsung là giảng viên của trường Cao đẳng quốc gia Busan, Hàn Quốc. TS Kim Samsung có 30 năm kinh nghiệm giáo dục trẻ khuyết tật tại Hàn Quốc, Canada. TS Kim Samsung hiện là chuyên gia tư vấn giáo dục đặc biệt của tổ chức Angels’ Haven Việt Nam.

B.      Thông tin về người trình bày

Chuyên đề 1 có hai bài trình bày của 02 chuyên gia Hàn Quốc

1)      Ông Cho Joon Ho, Giám đốc tổ chức Angel’s Haven Hàn Quốc. Ông Cho Joon Ho đồng thời cũng là Chủ tịch Hiệp hội Phúc lợi xã hội Eungyung-Gu Hàn Quốc.

Ông Cho Joon Ho có bài trình bày mang tên “Cách mạng công nghệ lần thứ 4 và những phúc lợi cho người khuyết tật Hàn Quốc”. Trong bài trình, ông Cho Joon Ho giới thiệu về dịch vụ dành cho người khuyết tật như Chăm sóc sức khỏe, Giáo dục, Hỗ trợ gia đình… ở các độ tuổi tại Hàn Quốc. Đồng thời bài trình bày cũng giới thiệu những lợi ích và ứng dụng của cách mạng công nghệ lần thứ 4 trong giáo dục, điều trị và công nghệ xã hội dành cho người khuyết tật.

2)      Ông Kim Samsung

TS Kim Samsung có bài trình bày về “Phương hướng phát triển giáo dục đặc biệt Việt Nam - Dựa trên xu hướng mới nhất của giáo dục đặc biệt Hàn Quốc”. Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam, TS Kim Samsung có sự am hiểu tường tận về giáo dục đặc biệt của Việt Nam. Trong bài trình bày của mình, TS Kim Samsung đưa ra các phương hướng phát triển chương trình giáo dục đặc biệt, phát triển nguồn nhân lực cũng như các vấn đề liên quan theo xu hướng mới nhất của giáo dục đặc biệt tại Hàn Quốc.

Tg: Th.S Trịnh Thị Thu Thanh

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới