Tài liệu hướng dẫn học tập về các mẫu diễn đạt thông dụng song ngữ Tiếng Việt – ngôn ngữ kí hiệu sử dụng ở trường trung học

16 tháng 09/2021

Nhóm Tg: Lê Thị Tố Uyên và cộng sự

Tài liệu gồm khoảng 200 mẫu diễn đạt thông dụng song ngữ Tiếng Việt – Ngôn ngữ kí hiệu sử dụng ở trường trung học/trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật

Chi tiết liên hệ: ncse@vnies.edu.vn

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới