Tập huấn về sản xuất sách dễ tiếp cận EPUB

24 tháng 10/2023

Việt Nam đã gia nhập Hiệp ước Marrakesh về tạo điều kiện cho người khiếm thị và người khuyết tật chữ in khác tiếp cận với các tác phẩm đã công bố (Hiệp ước Marrakesh) từ tháng 12/2022. Hiệp ước chính thức có hiệu lực tại Việt Nam từ tháng 3 năm 2023. Tuy nhiên, sách, tài liệu được sản xuất dưới định dạng dễ tiếp cận cho người khuyết tật chữ in vẫn còn rất thiếu thốn.

Để người khuyết tật chữ in tại Việt Nam được thụ hưởng đầy đủ Hiệp ước Marakesh, từ đó, được tham gia bình đẳng, trọn vẹn trong mọi lĩnh vực của đời sống, cần phải tăng cường năng lực cho các tổ chức của người khuyết tật và các tổ chức liên quan để sản xuất sách dễ tiếp cận cho người khuyết tật chữ in, đặc biệt, trong thời đại công nghệ số hiện nay, sách điện tử có vai trò rất quan trọng.

Ngày 24, 25 tháng 10 năm 2023, đại diện Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia tham dự khóa tập huấn do Hội Người mù Việt Nam phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc – UNDP tổ chức khoá Tập huấn về sản xuất sách dễ tiếp cận Epub. Mục tiêu chính của khoá tập huấn nhằm giúp các học viên nắm được: (i) Cách sử dụng các công cụ đọc và sản xuất Epub; (ii) Quy trình sản xuất Epub; (iii) Kỹ năng làm một phiên bản Epub gồm văn bản và giọng đọc AI.

Một số hình ảnh của Khóa tập huấn:

 
Media/1_TH1058/Images/z4812275580598-c4713ab4823dc8b7e2ddda991e147b75.jpg
Media/1_TH1058/Images/z4812275611851-1deaa116f63e2132e071531842960339.jpg

Ông Đặng Hoài Phúc- Trung tâm Hướng nghiệp và

Công nghệ trợ giúp cho người Mù Sao Mai

 

 

 

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới