Tọa đàm khoa học: "Phương án sắp xếp các trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và cơ sở giáo dục chuyên biệt và các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đáp ứng nhu cầu sắp xếp"

29 tháng 10/2021

Ngày 26 tháng 10 năm 2021, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học "Phương án sắp xếp các trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và cơ sở giáo dục chuyên biệt và các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đáp ứng nhu cầu sắp xếp” thuộc nhiệm vụ cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2020.

Tham dự buổi tọa đàm, đại diên Ban chỉ đạo có T.S Tạ Ngọc Trí, Phó trưởng ban Giáo dục Trẻ khuyết tật và trẻ em có hòan cảnh khó khăn; Lãnh đạo viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Đức Minh và các nhà khoa học đến từ Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Thủ Đô, Đại diện các Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập….

Media/1_TH1058/Images/anh-2-1.jpg

Sau phát biển chào mừng, PGS.TS Lê Văn Tạc đã trình bày về quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu và phương án sắp xếp Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập; Sau đó, T.S Trịnh Thị Anh Hoa đã trình bày về Giải pháp nâng cao hiệu quả Sắp xếp Trung tâm và Cơ sở giáo dục chuyên biệt.

Phần sau của buổi tọa đàm. Đại biểu tham dự đã đưa ý kiến thảo luận về các thuận lợi, khó khăn liên quan đến Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục chuyên biệt và Trung tâm Hỗ trợ và phát triển Giáo dục hòa nhập.

Tg: Th.S Nguyễn Trọng Dần

Đối tác liên kết giáo dục với các trường quốc tế trên thế giới